När du monterar en hängränna av plast ska du se till att det är 1 cm avstånd mellan vindskivan och rännan. Takläggaren markerar med ögonmåttet var takrännan ska kapas på ena sidan och ritar med en blyertspenna.

Hängrännan kapas vid markeringen. Hängrännan ska tätas i ändarna. Här använder vi två ändgavlar. Takläggaren sätter på ändgavlarna och lägger rännan på plats i hållarna för att kontrollera att det är 1 cm utrymme på vardera sidan.

När ändgavlarna ska fästas på riktigt måste både hängrännan och de båda gavlarna torkas rena från smuts och fukt. Han använder sedan ett särskilt lim som stryks ut på insidan av ändgavlarna. Ändgaveln sätts dit på hängrännan och eventuellt överskjutande lim torkas bort.

När ändarna är fästade monteras hängrännan genom att kanten klickas ner i hållarna. Nu kan hängrännan röra sig med temperaturväxlingarna utan att stöta i vindskivorna.

Nu är hängrännan klar att förses med en omvikningskupa till stupröret. Till längre hängrännor av plast kan man med fördel använda en omvikningskupa där rännan skjuts in så att den kan röra sig med temperaturen.

I omvikningskupan finns en temperaturskala. Placera hängrännan vid aktuell temperatur vid monteringstillfället, så är du säker på att hängrännan kan röra sig tillräckligt.

Takläggaren har ett tips så att man är säker på att hängrännan inte lossnar från omvikningskupan. Värm kanten på hängrännan med en tändare. När plasten mjuknat böjer man ner kanten. Nu kan hängrännan inte röra sig längre än till droppkanten.

Du bör för övrigt montera en rännskarv på vardera sidan den speciella omvikningskupan så att den sitter stabilt. Lämnar du tillräckligt med utrymme vid hängrännan kan du vara säker på att de fungerar som de ska oavsett temperatur.