Det är en fördel att vänta lite med takläggningen på din nya vedbod eller det ombyggda garaget tills rännkrokarna har satts på plats. Men först ska krokarna bockas och då är det två saker du ska tänka på. För det första ska bockningen medverka till att rännan lutar mot ett stuprör. För det andra ska de hjälpa rännan att luta lite ut från huset.