Lätt
Svår

Vatten ger liv åt växter, djur och människor. Men din villa vill helst slippa vatten. Den trivs allra bäst när det är relativt torrt i luften. För en trävilla betyder vatten och fukt risk för röt- och svamp- angrepp. För en tegelvilla kan problemet vara uppfuktning av fogar och grund- mur, och när vintern kommer med minusgrader sprängs bitar av de fuktiga byggnadsdelarna bort.

Det effektivaste skyddet mot vatten är taket, som är villans paraply. Men vattnet från taket ska tas om hand, och det gör hängrännorna. De leder bort vattnet från villan till närmaste brunn eller ut på gräset. Men som alla andra byggnadsdelar slits hängrännorna. De kan ta skada av snö och is. De kan skadas av nerfallna grenar, och i vissa fall kan rännorna skadas av surt regn.