Lätt
Svår

Det finns väl ingen svensk villa utan att den är försedd med vindskivor på taket. Vindskivorna är de lodrätt monterade brädor som avslutar taket vid gaveln och som skyddar bärläktens kortändar mot väder och vind. Ovanpå vindskivorna bör det ligga – men det gör det inte alltid – en täckande list eller bräda. Denna kallas vattbräda. Den kan för övrigt ersättas av en profil.

Vitsen med vattbrädan är att den ska hindra regn och smältvatten från att rinna ner längs vindskivan och in under takbeläggningen. För skulle det komma in vatten så angrips bärläktens kortändar snabbt av röta. Det är också troligt att panelen i taksprånget angrips av fukt.

Vindskivor och vattbrädor ska alltså vara hela, annars ska de lagas eller bytas. Men det är ofta lättare sagt än gjort för arbetet kräver stege eller ställning.

Det är därför du bör satsa på en lösning som inte kräver underhåll eller reparationer: vindskivor som skyddas av fibercementbrädor.

De 8 mm tjocka fibercementbrädorna, som fästs på vindskivorna, tål nämligen det mesta. De behöver inte ens målas. I varje fall inte förrän efter många år. Därför är vår lösning en klok investering.

Och när du har stuvat undan fallskyddsväst och lina kan du tryggt