Boverkets normer för energianvändning i småhus är bland de strängaste i Europa, men de blir allt strängare - och det är nödvändigt.

Regeringens önskemål är att energikraven skärps väsentligt redan från den 1 januari 2015 och att man kan eliminera den stora mängd lokala undantag som finns.

Regeringens uppdrag till Boverket är en del av Sveriges strategi att närma sig EU-kraven om att alla nybyggda hus från 2019 ska vara s.k. "nära nollenergihus", vilket innebär att de ska vara nästan självförsörjande med hushållsenergi. Redan i dag finns ett antal äkta nollenergihus i Sverige.