Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

En värmepump kan vara en riktigt bra värmekälla, men den kan vanpryda husets fasad. Du kan själv bygga ett ganska billigt värmepumpshus av trä. Om du målar värmepumpshuset i samma färg som fasaden blir din värmepump i alls lika iögonfallande.

Värmepumpshus – gör det själv

Det är lätt att själv bygga ett hus för värmepumpen. Men det kräver precision att såga ut för trälisterna som sitter diagonalt i “husets” sidor.

Det är även viktigt att värmepumpshuset har en öppen konstruktion, eftersom en luftvärmepump ska kunna ta in luft och avge den värme som utvecklas.

Läs också: 20-sidigt tema om värmepumpar

Kom ihåg detaljerna på ditt värmepumpshus

Du måste också kontrollera hur konstruktionen kan anpassas till de aktuella förhållandena. Det kan t.ex. vara nödvändigt att ta höjd för rör mellan pump och hus när värmepumpens hus ska monteras.

Komplett bygginstruktion: Värmepumpshus – gör det själv

Här kan du ladda ned en artikel med en komplett bygginstruktion över hur du själv bygger ett gör det själv-värmepumpshus.

I steg för steg-guiden kan du bland annat se, hur du sågar ut listerna, monterar ramen, skruvar på lister och tak – och avslutningsvis monterar det färdiga huset på din luftvärmepump.

Du kan även hitta massor av bra tips på hur du mäter upp, vilka verktyg du ska använda och hur du mäter huset till din värmepump.

Priset för materialen vi använt till gör det själv-värmepumpshuset är cirka 400 kronor.