Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

14 viktiga frågor och svar om värmepumpar

Spara artikel Du måste vara inloggad för att kunna spara artiklar

Innan du tar fram plånboken är det en del frågor som du måste ha funnit svaren på. Och du ska veta att prislappen på pumpen i affären absolut inte ger dig hela sanningen om priset på din nya värmepump.

gds-varmepumpetema-32

När du väl har bestämt dig för att skaffa en värmepump dyker det upp en hel del frågor. Om du kan svara på dem redan när du står i affären eller talar med vvs-firman så ökar du dina chanser för att välja rätt.

Grovt sagt handlar frågorna om var du har tänt placera utedel och innedel, tekniska specifikationer (hur kraftig måste värmepumpen vara och vad betyder alla fackuttryck). Slutligen handlar det lite om din ekonomi. Ska du nöja dig med en liten och billig modell och hur mycket kan du spara?

Ekonomin är komplex

När det gäller ekonomin ska du ha klart för dig att det inte bara är prislappen på värmepumpen som har betydelse. Du bör också tänka på effektivitet och hur mycket energi den kan spara. Men det gäller också att utnyttja alla bidrag och avdrag som finns på marknaden. Du kan ju t.ex. få ROT-avdrag med 30% av arbetskostnaden och det beloppet dras direkt från fakturan så att du slipper ligga ute med pengarna.

Inget gör det själv-jobb

Det är din uppgift att svara på frågorna och välja rätt pump. Det är så att säga ett rent gör det själv-jobb men sedan kan du inte göra mer. Monteringen kräver en certifierad kyltekniker som kopplar ihop innedel med utedel. Och dessutom behöver du besök av en elektriker.

14 viktiga frågor och svar:

1. Har märket någon betydelse?

Det är lättare att skaffa reservdelar till en värmepump från en stor och välkänd tillverkare än från en nästan okänd. Kolla också på t.ex. Värmepumpsforum på nätet vad andra tycker om olika märken.

2. På väggen eller på golvet?

De flesta luft-till-luft värmepumpars innedelar har tillverkats för att monteras på väggen. De ger en effektiv värmefördelning, men det ser kanske inte så snyggt ut.

En golvmodell är i regel dyrare, å andra sidan är den tystare än den vägghängda modellen. Men den kan virvla upp damm och tar längre tid på sig att sända iväg värmen.

Om det inte har någon betydelse för dig var innedelen placeras bör du hellre kika närmare på hur effektiv utedelen är.

Hur mycket kan jag göra själv?

Du kan välja den modellen du vill ha, men installationen ska utföras av en fackman. Dels för att det är ett krav från myndigheterna, dels för att du inte kan ställa in och trimma pumpen.

Det krävs också en certifierad kylmontör för att byta ut köldmediet, vilket ofta görs i samband med service av pumpen.

Du kan däremot snickra ett litet hus till pumpen. Se vår byggbeskrivning!

På golvet
Ofta den minst störande placeringen men den kan virvla upp damm.

På väggen
Värmen fördelar sig bra men du kan ev. tycka att det drar lite från fläkten.

Det kan vara en fördel att lyfta utedelen en bit så att den inte blockeras av stora snödrivor.

3. Var ska utedelen sitta?

Du bör helst låta montören bestämma var utedelen ska sitta för att fungera optimalt. Men du kan säkert hitta en plats för den där den inte syns så tydligt. Tänk på att även en tyst utedel avger ljud så därför bör den inte placeras direkt under sovrumsfönstret eller för tätt inpå granntomten. Och på träväggar kan det uppstå resonans. Glöm inte ett tak över pumpen.

4. Hur stor modell behöver jag?

En enda luft-till-luft värmepump kan faktiskt värma upp ett helt våningsplan.*. Men har din villa flera våningar kan det vara tvunget att använda två värmepumpar. Det finns dock särskilda modeller som kan driv flera innedelar samtidigt.

Grundregeln är att ju effektivare pumpen ska vara, desto dyrare är den. Men eftersom effektivitet handlar om hur många gånger du får energi tillbaka i förhållande till den energi som pumpen använder, så kan en effektiv värmepump betala sig på ganska kort tid. Skulle det dessutom bli mycket kallt ute blir du glad för en effektiv värmepump.

*Under förutsättning att det är öppen planlösning med fri luftcirkulation.

5. Ska jag stänga värmepumpen på natten?

Nej, gör inte det. Visserligen låter det frestande att spara ström på natten men pumpen blir effektivare om den får arbeta konstant i stället för att pressas till att ge värme på morgonen.

Du kan däremot skruva ner för temperaturen när du ska på semester och villan är tom. Då räcker det med frostfri luftcirkulation.

6. Vad betyder etiketten?

En gemensam EU-märkning gör det faktiskt enkelt att jämföra värmepumpar med varandra.

För endast ett par år sedan var det ett rent kaos med märkningen, men 2013 beslöts EU om gemensam märkning och från september 2015 ska alla pumpar energimärkas på samma sätt oavsett var i världen de har tillverkats. Det gör det enkelt att jämföra pumparna med varandra. För allt du behöver veta om energi står på den nya etiketten.

logga in eller köp åtkomst för att se ritningen

De ekonomiska frågorna

Det är mycket du måste tänka på innan du köper en värmepump, för prislappen säger nämligen inget om det slutliga priset för värmepumpen. Handlar du på rätt sätt kan du få rabatt, bidrag och göra avdrag som tillsammans gör det ännu billigare att ha värmepump.

7. Hur mycket kan jag spara?

Rent generellt kan en luft-tillluft värmepump klara uppvärmningen av en villa på 130-150 kvadratmeter för cirka 11 000 kr per år medan en luft-till-vatten pump är lite dyrare i el, cirka 12 000 kr per år.

8. Vad får den kosta?

En av de viktigaste parametrarna när du skaffar värmepump är förstås priset på apparaten. Vill du ha en billig pump och spara här och nu? Eller Investerar du i effektivitet och lång livslängd?

En billig värmepump betalar sig snabbt men du hittar nog ingen kvalitetspump för ett superlågt pris. Om värmepumpen ska vara primär värmekälla till bostaden och du samtidigt ställer stora krav på komfort, får du räkna med att ge 15 000-20 000 kr.

Men du får inget varmvatten av en luftpump, så frågan är om du ska skaffa en dyrare modell, en luft-till-vatten pump, och ansluta den till centralvärmesystemet?

9. Kan jag få bidrag till pumpen?

När denna artikel skrivs (i augusti 2016) finns det inga ekonomiska bidrag du kan få till värmepump utan du få nöja dig med glädjen av att ha installerat en klok energikälla som kan ge dig värme till ett mycket moderat pris i framtiden.

Du har däremot möjlighet att ta del av det ROT-avdrag som fortfarande finns och som sänktes till 30 % vid årsskiftet. Installering av en värmepump (oavsett vilken modell du väljer) och montering av en värmepanna omfattas av ROT-avdraget (Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad). Svenska Värmepumpsföreningen och Skatteverket har kommit överens om ett par regler för ROT-avdraget:

• Arbetskostnaden räknas schablonmässigt ut som 30 % av totalkostnaden för installationen, inklusive priset för själva värmepumpen när du väljer en luft-till-lufteller luft-till-vatten pump.

• Arbetskostnaden vid installation av jord-, berg- eller sjövärme är35 %.

Om totalkostnaden för din pump ligger på t.ex. 50 000 kr så är arbetskostnaden 15 000 kr. ROT-avdraget blir då 30 % av arbetskostnaden, motsvarande 4 500 kr. Din kostnad för pumpen blir 45 500 kr.

Skulle totalkostnaden vara 90 000 kr (för en luft-till-vatten pump) är arbetskostnaden 27 000 kr och ROT-avdraget blir då 8 100 kr och pumpen kostar dig 81 900 kr.

För en ny värmepanna är arbetskostnaden 24 % av totalkostnaden och ROT-avdraget är fortfarande 30 %.

Till skillnad från andra avdrag du gör i din deklaration, så görs ROT-avdraget på fakturan redan när du köper din värmepump och du slipper ligga ute med pengar.

10. Hur stor är besparingen?

Hur stor driftskostnaden för en värmepump blir beror på flera faktorer, främst hur mycket den används under vintern. Men det är sällan lönt att diskutera driftskostnader om man inte samtidigt ser på besparingen i förhållande till den tidigare värmekällan.

Och för att kunna få fram denna utgår vi från ett hus på 130-150 kvadratmeter. Om villan skulle värmas med fjärrvärme så skulle en fjärrvärmeinstallation och 10 års drift hamna runt 200 000 kr. Sätter du in en luftvärmepump så sparar du alltså åtskilliga kronor. Med en luft-till-vatten pump sparar du lit mindre de första 10 åren och därefter är den tekniskt sett avskriven och uppvärmningen blir ännu billigare. Jämför du med direktverkande el blir värmepumpen ett suveränt alternativ.

11. Finns det garanti?

Nästan alla leverantörer av värmepumpar ger omfattande garantier. Tiden varierar från modell till modell och från tillverkare till tillverkare. Många pumpar har 5 års garanti, medan andra har 10 år. Det är svårt att jämföra garantierna eftersom några leverantörer dessutom erbjuder gratis försäkring, trygghetsavtal eller liknande.

12. Andra kostnader?

En värmepump kräver regelbunden service och underhåll. Du kan själv hålla den ren. Kontroll och byte får endast kylmontörer utföra och det kommer att kosta dig mellan 1 000 och 2 000 kr per år. Denna kostnad kan vara en del av leverantörens trygghetsavtal.

13. Ska pumpen betalas kontant?

Visst kan du betala kontant, men nästan alla leverantörer erbjuder mycket fördelaktig finansiering av både värmepumpen och installationen.

Fördelarna med en finansiering är faktiskt många:

• Täcker hela kostnaden

• Du kan välja ett fast månadsbelopp som passar dig

• IOBS! Ingen kontantinsats, så du slipper ligga ute med mycket pengar

• Du kan låna upp till 250 000 kr och välja lång återbetalningstid (cirka 10 år)

• Du ska förstås ha fast arbete och inga betalningsanmärkningar för att få ett fördelaktigt lån

• Du kan slutbetala när du vill

14. Värmepumpar, lexikon

Det förekommer en hel del termer, fackuttryck och förkortningar när man talar om värmepumpar. Här är en lista över de vanligaste …

Ackumulatortank
Behållare som används för att lagra varmvatten.

Bidrag
Du har möjlighet att få diverse bidrag till värmepumpen.

COP
Ett mått på hur mycket värmeenergi en värmepump avger i förhållande till den elektriska energi som behövs för att köra pumpen. Ett COP på 4,5 innebär i princip att du får ut värme för 4,50 kr för varje krona el pumpen gör av med. Lägg märke till att vi nu talar om effektivitet vid en given temperatur. Se även SCOP.

Driftskostnad Elektricitet, underhåll, reparationer och reservdelar som behövs för att hålla din pump körande.

Effekt
Den mängd energi som omvandlas per tidsenhet.

Mäts i watt.

Elpatron
Apparat som skapar värme i pannor och varmvattenberedare. Kan sitta i alla pumpar.

Energideklaration
Den EU-standardiserade deklaration som alla pumpar ska ha.

Energiklass
Anges med olikfärgade pilar, som vanligen är försedda med bokstäverna A-F.

Energimärke
Det märke som alla värmepumpar ska vara försedda med sedan september 2015.

Etanol
Sprit som tillverkas av biobränslen (en del av kylvätskan).

Etylenglykol
Vardagligt namn är glykol, en vätska som inte kan frysa (kylvätska).

Expansionsventil
En ventil som sänker trycket på köldmediu-met så temperaturen faller.

Filter
En luftvärmepump har två filter som ska rengöras regelbundet.

Försäkring
Nästan alla pumpar är antingen försäkrade av leverantören eller anses ingå i din husförsäkring.

Garanti
Det är stor skillnad mellan olika leverantörers och montörers garantier, men 5-10 år är vanligt.

Golvmodul
Luftvärmepumpens innedel som ska placeras på golvet.

GSM-modem
En enhet som kopplas ihop med värmepumpen och som gör det möjligt att styra värmepumpen via en app.

Innedel
Den del av luftvärmepumpen som placeras inomhus.

Kompressor
Apparat som trycker ihop (komprimerar) köldmediet så trycket och tempen ökar.

Kondensor
En värmeväxlare där det heta köldmediet kondenserar, dvs. blir till vätska, så att värmeenergin kan avges.

Kondensvatten
Det bildas lätt kondens inuti utedelen och detta vatten ska kunna rinna bort så att isbildning undviks.

kWh/annum
Kilowattimmar per år, dvs. pumpens årsverk-ningsgrad. Kylning Luftvärmepumpen kan också ställas in för att kyla (som aircondition).

Köldbärarvätska
En frostsäker vätska, ofta en blandning av etanol (eller glykol) och vatten. Vätskan värms upp, förångas och kyls ner och då produceras värme.

Luftvärmepump
Pump som hämtar värme ur utomhusluft och blåser ut varm luft via en innedel i bostaden.

Rotavdrag
Det avdrag som du kan få på din faktura när du köper en värmepump. För närvarande får du dra av 30 % av arbetskostnaden i samband med installation.

SCOP
Ett mått på hur mycket värmeenergi en värmepump avger i förhållande till den elektriska energi som behövs för drift av pumpen under ett helt år. SCOP betyder Seasonal Coef-ficient Of Performance. För att bestämma värdet mäter man COP (värmeenergi i förhållande till tillförd energi) i utetemperaturerna -10, -7, +2. +7 och +12. Därefter viktar man resultaten av COP för att få fram SCOP.

SEER
Den effekt som be-behövs när en värmepump ska ge kyla.

SG-ready
Värmepumpen är förberedd för Smart Grid (klyftigt nät) och kan på sikt kopplas ihop med solceller, styras utifrån etc. Kräver att det upprättas SG regionalt eller över hela landet.

Smart Grid
Ett kommande elsystem som bl.a. kan reglera elanvändningen effektivare än i dag.

Utedel
Den del av värmepumpen som placeras utomhus.

Verkningsgrad
Förhållandet mellan den energi som en värmepump ger och den energi som tillförs.

Värmeväxlare
En apparat som överför värmeenergi från ett medium till ett annat utan att man blandar dessa.

Skapa Profil

purchase.course_name_message

Skapa Profil
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka