Så här kan du få billigare värme

Valet beror på flera faktorer och därför väljer de inte samma källa. Häng med i diskussionen och se varför de väljer som de gör. Jämför sedan med din situation.

Ska du eventuellt byta värmekälla?

De fem värmekällorna

Våra tre familjer väljer mellan dessa fem lösningar, och alla är bättre alternativ till både elvärme och oljevärme.

Fjärrvärme:

Levereras från kraftvärmeverk och kräver inget underhåll hos användaren.

Värmepump:

Finns både med luft-till-luft funktion och luft-till-vatten. Den senare är er effektivare och passar till golvvärme.

Pellets:

Utnyttjar energin från förbränning av de små ihoppressade träbitarna mycket effektivt. Kräver ett visst underhåll och stor lagerplats hos användaren.

Solvärme:

Uppvärmning av vatten via solfångare är en mycket billig lösning. Solens strålar är ju gratis och systemet fungerar även om det är mulet. Solfångarna ska dock placeras mot söder.

Jordvärme:

En billig energiform för den kostar inte så mycket i drift. Nackdelen är att man ska gräva ner slangar i marken och att det kostar cirka 100000 kr att etablera ett jordvärmesystem.

Läs mer om de fem värmekällorna: Hitta den billigaste värmen till ditt hus.