Tjära är en tjock, klistrig massa. När denna klistriga massa sätter sig på insidan av din skorsten kan resultatet snabbt bli en skorstensbrand.

Tjära är en tjock, klistrig massa. När denna klistriga massa sätter sig på insidan av din skorsten kan resultatet snabbt bli en skorstensbrand.

Kontrollera din ved med en fuktmätare

Med en fuktmätare kan du snabbt och enkelt kontrollera om din ved är tillräckligt torr för att kunna brinna i vedkaminen. Fuktigheten i veden ska nämligen vara mindre än 18 % innan den är klart att kunna användas. Om du eldar med fuktig ved får du inte bara en dålig uppvärmning utan du riskerar även tjärbildning som leder till soteld i din skorsten.

Just nu får du en multidetektor med inbyggd fuktmätare när du köper 2 nummer av Gör det Själv för bara 89 kronor. Med fuktmätaren kan du skydda dig mot soteld.

””

Vad är sot och tjära?

Sot och tjära är varje vedkamins värsta fiende. Sot och tjära ses ofta som missfärgningar och mörka fläckar på skorstenen, där soten och tjäran trängt igenom, och det är riktigt svårt att få bort det igen. Detta är dock långt ifrån det värsta. Sot och tjära är nämligen en av de främsta anledningarna till att du kan riskera soteld och skorstensbrand.

Fuktig ved kan orsaka brand

Om du eldar med ved som inte är tillräckligt torrt utvecklar den fuktiga veden kraftig rök och tjära. Bland annat på grund av att förbränningen inte blir tillräckligt hög/varm, så att träets tjärgaser bränns av ordentligt. Och det är tjärgaserna i röken som i hög grad är med och skapar beläggningarna i skorstenen. Tjära är en tjock, klistrig massa. När denna klistriga massa sätter sig på insidan av din skorsten kan resultatet snabbt bli en skorstensbrand.

Undvik fuktig ved med en fuktmätare

Genom att elda med ved som är tillräckligt torrt minskar du risken att få beläggningar av tjära och i värsta fall skorstensbrand. Och med en fuktmätare är det lätt att se om veden har en fuktighet som är lägre än 18 procent, och därmed att klar att eldas med i vedkaminen.

Just nu får du en 6i1 multidetektor med inbyggd fuktmätare tillsammans med 2 nummer av Gör Det Själv för 89 kronor.

””

Du får ut mer av torr ved

Utöver att slipa en potentiellt livsfarlig skorstensbrand så får du även ut mer av din ved om det är tillräckligt torrt. Verkningsgraden hos torr ved är långt högre i förhållande till fuktig ved, och det betyder att du får ut mer värme av din ved.

Dessutom slipper du störa dina grannar med röken från fuktig ved, och när du eldar med torr ved belastar du inte heller miljön i samma grad som om du eldar med fuktig ved.

Få fuktmätaren tillsammans med 2 nummer av Gör Det Själv för 89 kronor.

6 verktyg i ett

Utöver fuktmätaren innehåller 6i1 multidetektorn även avståndsmätare, voltmeter, strömdetektor, metalldetektor och en termometer.

  • Lokalisera ström i väggen
  • Se vattenledningar bakom kaklet
  • Mät fukthalten i trä
  • Mät avstånd på upp till 13 meter
  • Mät spänningen i batterier
  • Mät temperatur både inne och ute


””

Se videon med multidetektorns funktioner


Mer om sot och tjära

Äldre hus med charmiga skorstenar kan föra med sig illaluktande och brandfarliga problem.

Om en skorsten är angripen av tjära behövs drastiska metoder tas fram. Ett täckande lager färg är inte tillräckligt när tjäran trängt från skorstenens insida ut genom murverket, puts och diverse lager av färg och tapet!

Tjära och soteld uppstår när förbränningen i kakelugnen inte är tillräckligt hög för att kunna förbränna träets tjärgaser ordentligt. I stället sätter sig tjärpartiklarna på skorstenens insida och bildar det karaktäristiska lagret av sot och tjära.

Är du inte säker på om soten och tjäran i din skorsten är gammal eller ny? Ta då och dra ditt finger vid skorstensöppningen. Får du känslan av att det är fett och vått handlar det om friska beläggningar.

Borttagning av sot och tjära

Du ska först se till är att din ved och förbränning inte producerar tjära, innan du börjar åtgärda de kosmetiska skadorna som sotfläckarna kan orsaka. Här kan det vara en bra idé att prata med en sotare och få hans råd kring vad du kan göra annorlunda för att undvika beläggningar av sot och tjära.

När du garanterat dig mot att ny tjära inte bildas kan du kapsla in beläggningarna. Rensa skorstenen från ev. pappersrester, puts osv. Ytan ska vara torr, ren och fri från fett.

Stryk ut ett isolerande lack som ger en smutsavvisande film. Isolerlacken är spritbaserad och isolerar mot tjärgenomslag. Be din lokala färghandel om råd och fråga vad de rekommenderar för din skorsten.