Det gamla skorstensröret passar inte i den nya kaminen och måste därför demonteras. Man behöver bara dra ut röret ur genomföringen. Men se till att ha en plastpåse i beredskap eftersom det kan flyga omkring mycket sot.

Lägg ett par trasor under benen på kaminen. Då sparar du dels ryggen och slipper skrapmärken på skifferplattorna som kaminen står på. Du behöver inte lyfta kaminen utan drar den bara på trasorna.

Det är bra om du har tillgång till en kärra, så att du slipper bära kaminen. De väger lätt cirka 80 kilo. Det gamla hålet i skorstensstocken ska fyllas igen eftersom det varken passar i höjd eller har rätt diameter för den nya kaminen.

Täck golvet väl med plast, eftersom det är omöjligt att mura igen hålet utan att spilla bruk. Tejpa fast plasten så att fogen stängs helt och plasten inte rör sig när du går på den. Nu kan muraren fylla igen hålet.