Den sidan får man nämligen inte lägga neråt när man flyttar runt kaminen på exempelvis en säckkärra. Då kan glaset gå sönder.Ju mer du kan använda kärran, desto mer sparar du ryggen.

När nu kaminen flyttats in i rummet utan en skråma kan du packa upp den. Baktill på kaminen är det plats för utloppsröret i överkant. Kaminen arbetar enligt konvektionsprincipen och suger därför in luft genom det nedre hålet.

Här vill vi ha utloppsröret i kaminens topp, så hantverkaren lyfter av topplocket och flyttar täckskivan. Medan toppen är avlyft monterar vi en stos med samma diameter som rören. Här 120 mm. Rökstosen skruvas fast med en tvärgående metallpinne som stoppar sotarens stålkula under sotning.

På stosen monteras ett mellanstycke och därefter skorstensröret som är böjt i 90 graders vinkel. Notera att hantverkaren låter plasten sitta kvar på röret så att det inte skadas i onödan.

Nu tar hantverkaren ut höjdplaceringen för det hål som ska göras i skorstensstocken. Han lägger in ett vattenpass i röret och tar ut höjden till rörets underkant med hjälp av en tumstock. Sedan överförs måttet till skorstenen.

För att få hålet med början i en tegelfog mäter muraren 12 cm in på skorstensstocken. Tegelstenen är 11 cm lång, fogen 1 cm. Genomföringen läggs an mot de två markeringarna och hantverkaren ritar sedan runt hela röret. Nu är allt förberett för att göra hål i skorstensstocken.