Har du också hört att färgen sprids i hela bostaden när du spraymålar? Det gör den också, men inte om du har skapat en spraykabin och dessutom maskerat ordentligt. Vi använde ett par timmar på att med plast skärma av braskaminen, och det var väl använd tid. När du sprayar får du inte lägga på för mycket i sänder för då rinner färgen. Lägg på så lite att färgen täcker först efter tre–fyra sprayningar. Varje skikt ska läggas på så snabbt att det endast tar fem minuter att måla hela braskaminen. Så snart färgen har torkat på ytan kan du fortsätta med nästa skikt, och har du lagt på ett tillräckligt tunt skikt, så tar det 10–15 minuter för färgen att torka.