Börja med att ta bort luckan så att de kan göra utbytet på en arbetsbänk. Packningen plockas lättast bort med hjälp av en skruvmejsel. Den lirkas bort bit för bit. För att den nya packningen ska kunna sluta helt tätt måste fogen vara fullständigt ren.

Minsta rest av den gamla packningen måste skrapas bort. Om du även ska byta ut glaset kan du passa på att göra det samtidigt. I de flesta fallen är glaset fäst med fyra små fjädrande bultar, som lätt skruvas bort, så att man bara behöver lyfta ut glaset.

Det nya glaset läggs på plats och skruvas åt, utan att spänna för hårt. Innan du lägger den nya glasfiberpackningen på plats ska du först lägga i en tunn fogmassa – ett keramiskt lim.

Det första som kommer ut ur tuben är ofta lite för tunt och brunfärgat. Pressa ut mer tills limmet har en fastare konsistens och dra en sträng runt om luckan. Lägg i packningen så att du bara måste klippa av den på ett ställe.

Då slipper du fogar som kan bli otäta och ge tjuvdrag. Sätt tillbaka luckan direkt och stäng den hårt, så att packningen pressas på plats ordentligt. Vänta minst en timme med att öppna, så att limmet hinner härda. Nu fungerar kaminen åter optimalt.