En braskamin är en utomordentlig värmekälla. Samtidigt är den stämningsskapande, och så kan den sänka dina årliga värmekostnader rejält.

Men braskaminen kan också förpesta tillvaron både för dig själv och dina grannar och för miljön om du inte använder den på rätt sätt och inte sköter den.

Eftersom det råder ett samband mellan att elda med liten sotbildning, att få ett bra utbyte av bränslet och att ha en braskamin som håller sig själv ren, lönar det sig också att lära sig elda på rätt sätt. Även de bästa braskaminer kräver att det eldas på rätt sätt i dem. Omvänt är det faktiskt möjligt att elda rätt och ekonomiskt i kamintyper som inte längre uppfyller lagens krav på nytillverkade kaminer.

Vedens kvalitet är en annan viktig parameter och avgörande för vad som kommer ut ur skorstenen. Därför bör du enbart elda med torrt, rent och naturligt trä som inte är målat och som är utan tillsatser. Däremot spelar träslaget mindre roll. Det är dock alltid bra att lära sig elda med hänsyn till det träslag du har tillgång till.

Utsläppen av CO2 behöver du inte bekymra dig om. Medan trädet växer tar det upp och binder CO2 i veden. Förbränning och långsam omsättning (förruttnelse) i skogen frigör koldioxiden igen. Det råder alltså balans mellan upptagen och avgiven koldioxid i naturen.