9 tips till vedkaminen

Få 9 eldningstips på hur du utnyttjar braskaminen optimalt.

1. Tänd med torr och “ren” ved

Du kan kontrollera om veden är torr genom att slå två vedträn mot varandra. Om ljudet är högt och klart är veden torr. Är veden våt hörs ett stumt ljud. Ett tecken på att veden är torr är även att den har små sprickor i ändarna. Fuktigheten i veden får högst vara 18-20 procent. Det kan du mäta med en fuktmätare. Veden ska samtidigt vara “ren”, alltså varken tryckimpregnerad eller målad.

9 tips till vedkaminen: Tänd med torr och “ren” ved

Med en fuktmätare kan du snabbt kontrollera om din ved är tillräckligt torr att elda med.

2. Låt lite aska vara kvar i botten

Kaminen får bäst förbränning om det ligger lite aska i botten. Det får gärna ligga 2-3 cm aska i botten av kaminen. Det isolerar så att kaminen blir varm fortare. För mycket aska kommer blockera lufttillförseln.

3. Förvara veden korrekt

Den ska placeras torrt, gärna ljust, luftigt och inte ha direkt jordkontakt. Den ska helst ligga i två rader, så att så mycket ljus och luft som möjligt kommer åt.

4. Elda inte för ivrigt

Lägg på flera vedstycken först när det blivit glöd. Om du lägger på för mycket ved i för stora lass kommer det kyla ner härden och förstöra förbränningsprocessen. Därför ska du inte heller fylla upp vedkaminen inför natten. Det ger sämre förbränning, smutsar ner och är varken bra för miljön eller för din skorsten.

9 tips till vedkaminen: Elda inte för ivrigt

Först när det är glöd lägger du på ny ved.

5. Underhåll vedkaminen

Packningarna ska vara täta, det eldfasta innanmätet ska vara helt, spjäll och lufttillförsel ska fungera, och övergången mellan kamin och skorsten ska vara helt tät. Om ex. dina packningar inte är helt täta, eller de eldfasta plattorna har gått sönder, kan du lätt byta både plattor och packningar själv.

9 tips till vedkaminen: Underhåll vedkaminen

Om tätningslisten ex. Sitter löst ska den bytas.

6. Ta in veden i huset

Veden ska tas in minst ett dygn före den ska användas, om du förvarar den utomhus. Då acklimatiseres den. Om den inte gör det, kan den varma luften kondensera i träet, och det kan börja ryka.

LÄS OCKSÅ: Bygg din egen vedbod

7. Kontrollera skorstenens rök

Gå utomhus och se hur röken som stiger upp ur skorstenen ser ut. Den ska vara nästan osynlig och luktfri. Om den inte är det ska du ta reda på vad du gör fel. Det kan ex. vara att veden inte är tillräckligt torr, eller att du har stängt av för mycket av lufttillförseln.

9 tips till vedkaminen: Kontrollera skorstenens rök

Här har man antingen eldat felaktigt eller med något som inte hör hemma i kaminen.

8. Tänd på med full styrka

Det gäller att skapa så hög temperatur i kaminen så snabbt som möjligt. Det ger en ren förbränning med klara, gula flammor utan rök.

Öppna lufttillförseln helt, så att gaserna bränns av i stället för att ryka upp i skorstenen. Om du eldar med för lite luft bildas kolmonoxid, som är farlig och mer förorenande än den CO₂ som bildas vid korrekt eldning.

När elden är igång ska du vrida ner lufttillförseln så att det inte brinner för snabbt. Det ska dock fortfarande vara lite luft vid luckan för avbränning av gaserna som värmer upp kaminen.

9. Tänd på ovanifrån

När du ska tända elden är det bäst att placera de större vedstyckena nederst och de mindre styckena överst. Använd aldrig papper när du tänder upp brasan. Det brinner dåligt, skapar mycket aska och förorenar. Tänd i stället upp med tändklossar eller tändpåsar.

9 tips till vedkaminen: Tänd på ovanifrån

Lägg de mindre vedstyckena överst, och tänd där när du ska sätta eld i kaminen.