Lätt
Svår

Har du tröttnat de vansinnigt höga oljeräkningarna? Är berg- eller jordvärme inte ett alternativ för dig? I så fall är denna artikel något för dig. Den handlar om pellets och pellets kan ersätta olja som värmekälla. Fördelarna är uppenbara. För det första kan du halvera utgiften för värme och få mera pengar kvar i din plånbok. För det andra minskar koldioxidutsläppet rejält och därmed bidrar du till en bättre miljö. Det verkar nästan för bra för att vara sant, men det stämmer. Och det är något som massor av svenska villaägare redan har upptäckt och njuter gott av. En pelletsbrännare skiljer sig lite grann från en oljebrännare och principen är annorlunda. Du behöver plats för ett förråd av pellets, brännaren ska rengöras oftare och du måste själv fylla på pellets. Det krävs alltså en insats för att minska värmeutgiften till hälften.