Problem

Vad ska man rätta sig efter när man sätter upp ett värmeelement – vågplanet eller ett golv eller tak som är lite skevt?

Lösning

Svaret är att det beror på förhållandena, men i allmänhet riktar vvs-installatörerna in elementen efter golvet. Det är nämligen nästan alltid lite skevt, och de raka kanterna på elementet skulle se mycket sneda ut om man bara monterade elementen vågrätt. Men hur vill du helst ha det? Så att det ser trevligt ut eller så att du måste försvara dig inför alla som kritiserar elementet: ”Men det hänger ju exakt rakt!”

Här hänger elementet vågrätt, medan fönstret sitter snett. Denna skevhet framhävs av det vågräta elementet och en vvs-installatör hade nog riktat in elementet efter golvet.