Lätt
Svår

I sydligare länder har man i många, många år använt sig av anläggningar som ventilerar kyliga och fuktiga rum med soluppvärmd luft. Nu har emellertid solpanelerna och inte minst solcellerna gjort anläggningarna så effektiva att de också kan användas i vår mer solfattiga och kalla miljö.

Luftsolfångare har blivit populära även här i Sverige och en av orsakerna är att när man väl har monterat en anläggning så kräver den inget underhåll och det kostar inte ett öre att använda den. Gratis energi är ju värdefullt. Fläkten som blåser in den uppvärmda luften i bostaden får nämligen sin ström från solceller, som finns inbakade i solfångaren.

En kraftigare anläggning, som den vi monterar, har så effektiva och många solceller att de också kan ge ström till en fläkt som suger ut den använda luften från bostaden.