Börja med att ta bort glaslisterna. Använd ett stämjärn och bänd lugnt och metodiskt bort listerna hela vägen runt glaset. Sitter listerna hårt fast kan man hjälpa dem loss genom att slå lätt med hammaren på stämjärnet.

Slå inte för hårt, för då spricker fönstret. Dra nu ut överblivna fönsterspikar med hovtången. Det måste också göras försiktigt, så att spikarna inte går av. Det gör de mycket lätt. Skulle det hända bör du se till att få ut kvarvarande bit i alla fall, annars blir det problem när den nya rutan ska monteras.

Plocka nu ut den gamla rutan och ta mått för den nya. Kom ihåg att mäta hela vägen runt. Underkanten av fönsterbågen är här 96,5 cm och det är måttet som ska användas när den nya glaslisten i underkant ska skäras till.

Här ser du varför det är viktigt att mäta hela vägen runt. Överkanten är 96,6 mm bred. Alltså 1 mm mer än i underkant. Det är inte särskilt mycket, men många gånger kan det skilja mycket mellan de båda måtten. Och det är inte roligt att beställa en ny ruta bara för att upptäcka att den inte passar.

kortsidorna är måttet 40 cm på båda sidorna. Nu ska den nedre glasningslisten skäras till. Den är tillverkad av aluminium och kan kapas med en bågfil, eller som här med en kap- geringssåg med metallklinga.

Sedan sågar man till de övriga glaslisterna. Isoleraren kapar dem först rakt över i rätt längd, först därefter skär han till vinklarna på 45 grader. För att lättare kunna montera listerna när den nya rutan satts på plats fäster isoleraren ett par dyckert i alla lister.

För att listerna inte ska spricka knackar han lite på dyckertspetsarna med hammaren innan han fäster demNu ska glasningslisterna isoleras. Det gör man med självklistrande isoleringslister, som fästs på insidan av glasningslisterna, där de möter fönsterglaset.

Även här gäller det att vara noga så att listerna varken blir för långa eller för korta. Även inuti fönsterbågen monteras isoleringslister. De fästs så att de trycker direkt mot glaset.

Den nya rutan är en laminerad lågenergiruta med dubbla lager och på 8 mm tjocklek. Den är beställd efter den gamla rutans mått och passar därför perfekt. Nu monteras glasningslisterna. Först spikar isoleraren fast listerna längs kortsidorna.

Det går lätt, eftersom dyckertarna redan är fästa i listerna. Därefter fästs den övre glasningslisten. Till bottningslisten monterar isoleraren först de medföljande listbeslagen med skruvar. Till den är rutan, som är knappt en meter bred, används fem beslag.

Nu är det enkelt att bara klicka fast aluminiumlisten. Det nya energiglaset är på plats. Arbetet tog inte mer än en halvtimme. Och energiförbrukningen i huset har sänkts. Allt som återstår är att putsa rutan, så det gör vi nu.