Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Varmare och snyggare med ny fasad

Stugan var visserligen röd, men var inte av trä och den hade inga vita knutar. Fasaden bestod av skaltegel och hade gjort sitt och skulle därför bort. Det var dags att låta den gamla träfasaden komma till heders ansåg ägarna.

Men när man ändå höll på kunde man väl lika gärna passa på att isolera och sedan avsluta med klassisk stående träpanel? Självklart!

För även om det bara är tal om en sommarstuga, så innebär en tilläggsisolering att man sparar energi och att huset blir mer användbart. Genom att utföra arbetet från utsidan uppnår man dessutom flera fördelar. Isoleringen stjäl inte golvutrymme och du behöver inte fundera på problem med en ev. ångspärr.

Så länge man isolerar från utsidan kan man lägga på hur tjock isolering som helst. Men det gäller att ha tänkt igenom projektet innan man startar, för med ökad isolering blir väggen tjockare och då hamnar både dörrar och fönster en bit in i fasaden. De kan förstås flyttas fram, men det medför reparationer invändigt.

För att slippa sådana reparationer beslöt vi att nöja oss med 45 mm isolering. Men det är acceptabelt i en sommarstuga.