Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Ny klok isolering av gamla villor

Spara artikel Du måste vara inloggad för att kunna spara artiklar

Tack vare ett nytt byggsystem kan den putsade gamla trävillan förvandlas till ett välisolerat och nyputsat hus. Den nya ventilerade fasaden eliminerar risken för fuktskador.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 månad
Pris
100.000 kronor

Intro

Drömmen om att förvandla sin trävilla till ett putsat hus - och därmed slippa måla om vart femte år - är absolut inte ny. Men det är först nu som du kan realisera drömmen utan att riskera fuktproblem.

Hittills har det alltid varit så att när man putsar en träfasad så finns det risk att det tränger in fukt i väggarna. Men den risken eliminerar ett nytt byggsystem som dessutom förbättrar isoleringen avsevärt. En tilläggsisolering medför som bekant minskad energianvändning och det i sin tur minskar dina kostnader.

Det smarta med det nya systemet är att den gamla träkonstruktionen och den nya isoleringen försvinner bakom en ventilad fasadtäckning av två lager skivor. De inre skivorna är vindtäta men släpper igenom den fukt som vandrar ut genom väggen. De yttre skivorna är formfasta och täta, och de förses med ett armerat puts-skikt i den färg du vill ha på fasaden.

Systemet är genialt på gamla trävillor som har putsats och där fukten blivit ett problem. Men det kan även användas på tegelvillor, där den enklare lösningen med hårda isoleringsskivor på fasaden inte passar så bra.

Det målade putsskiktet lossnar.

Puts, brädor och isolering tas bort

Väggen isoleras med 190 mm mineralull.

Den ventilade fasaden sätts upp.

Den nya väggen armeras och putsas.

Instruktion

Dubbel isolering

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Den trävilla artikeln handlar om var i rätt stort behov av renovering. Väggarna var dåligt isolerade och den målade putsen var så tät att träet i konstruktionen bakom hade angripits av fukt.

Problemet kunde lätt ha förvärrats om villan hade isoleras från insidan. En utvändig tilläggsisolering kan däremot skydda träet och låta det stå torrt och varmt. Det är därför den bästa lösningen, men för att kunna genomföra den ska den gamla fasaden brytas bort.

Putsen skärs i 30 x 30 cm bitar med vinkelslip och diamantklinga och tas bort. Därefter kan de brädor som bär putsen också tas bort och förberedelserna för den nya fasaden börja.

1

Den gamla fasaden tas bort. Putsen skärs i bitar och läggs åt sidan. Därefter tar vi bort de vågräta brädorna med hjälp av kofot. All gammal och dålig isolering tas också bort för den gör ingen nytta.

2

Underlaget för spikreglarna K.ska rätas upp. Vi börjar med att först spika 10 mm klossar på befintliga reglar L. Därefter spänner vi en lina mellan reglarna och fyller ut avståndet mellan övriga reglar och linan med lagom tjocka klossar.

3

Det nedersta spikregeln K skruvas fast på brickorna och reglarna. Vi försöker återanvända så många brädor som möjligt från fasaden. Vi fortsätter sedan med nya spikreglar parallellt med den första.

4

Nya isoleringsskivor G placeras mellan de gamla reglarna. Det bästa är att använda styva skivor för de blir sittande. De stående reglarna tillåter att vi fyller på med 95 mm tjock isolering.

5

På spikreglarna skruvar vi fast lodräta reglar H med 120 mm skruvar. De kortas av så att de blir 9 cm kortare än höjden på väggen, för vi ska ha plats för en vågrät regel upptill och nertill.

6

Upptill och nertill avslutas med en vågät regel. Upptill används en 45 x 95 mm liggande regel. Nertill har vi tvingats spetsa de stående reglarna lite för att de ska sticka utanför grundmuren. Därför fäster vi här reglar på 30 x 45 mm.

7

Vi fyller på med 95 mm mineralull G mellan reglarna H. I samband med att reglarna sattes upp fäste vi reglar runt fönstret. Längs sidorna och upptill sitter de i nivå med karmen medan regeln under fönstret sattes 55 mm under karmen.

Vindtäta skivor

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Det finns många olika vindtäta skivor att välja bland - impregnerad masonit, gipsskivor, huntonit etc. och man kan använda tjärpapp och specialprodukter av olika slag. Här använder vi en vindskyddsskiva av fibercement. En sådan bryts lätt och därför fäster vi en stödlist nertill som vi sätter skivorna på medan de monteras.

Vår fasad är 300 cm hög och vi måste därför skarva vindskyddsskivorna som bara är 240 cm. Det är inte svårt för vi sågar bara av 60 cm remsor av en 240 cm skiva och fäster på reglarna.

1

Vindskyddsskivorna A skruvas fast. Tillsammans med en medhjälpare lyfts den första skivan upp på stödlisten och där skruvas den fast på reglarna.

2

Hörnet förstärks med en extra regel H1, när den första vindskyddsskivan A har skruvats fast. Regeln är endast 45 x 45 mm och placeras längst ut i hörnet i nivå med övriga reglar, så att skivan på den andra sidan också kan fästas på den.

3

Nu isolerar vi husknuten för det är ingen risk att isoleringsskivorna ska ramla ner. Vi skär till bit efter bit och placerar dem i utrymmet så att det fylls upp.

4

Upptill fästs de smala vindtäta skivorna som vi har sågat av hela skivor. För att det ska bli absolut täta skarvar (sågen kan ju ha gjort några jack) tejpar vi igen dem med Mastershield specialtejp för vindskyddsskivor.

TIPS: Det går snabbare att sätta upp skivorna om de delvis täcker fönstren. För när skivorna sitter fast är det lätt att såga av dem längs med reglarna med en sticksåg.

Ventilationsspalt

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

1

Med hjälp av distansläkt J ska vi skapa en ventilationsspalt utanpå vindskyddsskivorna. Vi använder 25 x 50 mm läkt och sätter dem lodrätt utanpå reglarna med 5 x 60 mm skruvar på var 40:e cm.

2

Under fönstret fäster vi också en vågrät läkt J. De lodräta distansläkten J slutar minst 5 cm från den vågräta för att luften ska kunna cirkulera. Den vågräta regeln H sitter 55 mm under karmen.

3

Ovanför fönstren ska det också sitta distansläkt J och de placeras 5 mm högre än underkanten på regeln H runt fönstret. Det ger oss plats att montera kantlister och ventilationsprofiler som skapar nödvändig ventilation.

Blucladskivor

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Varje Blucladskiva är 120 x 240 cm och väger 34 kg, så det är nästan nödvändigt att vara två om att sätta upp dem. Den stödlist som vi tidigare har skruvat fast är till stor nytta, för varje skiva kan stå på listen medan den skruvas fast. Även nu måste vi komplettera med 60 cm bitar ovanför varje skiva.

Fönstren är ett kapitel för sig. Inte för att det är svårt att klä in dem, men det kan ta lite tid. Fönsterblecket kan monteras på flera sätt. Du kan fästa det på en skumprofil som skjuts in mot karmen. Du kan använda en kraftig regel eller bräda som underlag eller t.o.m. gjuta en kant att fästa det på.

1

Fibercementskivorna B ställs på listerna och skruvas fast genom distansläkten och in i reglarna H. Även nu låter vi skivan gå in framför fönstret och sågar av den efteråt.

2

Med sticksåg och rätt sågblad skär vi av skivan längs med reglarna runt fönstret. När den första skivan har sågats till kan vi fortsätta monteringen av övriga skivor.

3

Nu ska vi avsluta. Längst ner skjuter vi in en utluftningsprofil M bakom distansläkten J. Därefter skjuts en kantprofil N in bakom fibercementskivan innan denna skruvas fast. Till sist klickas en nätprofil P fast. Därefter gör vi likadant upptill.

4

Ovanför fönstret gör vi så här. Skivan B ska sitta 15 mm nedanför underkanten av regeln H. En utluftningsprofil M och en kantprofil N skjuts in bakom skivan som skruvas fast. Därefter fäst en nätprofil P utan droppkant på kantprofilen.

5

En kraftig bräda eller ett formgjutet underlag R sätts på plats under fönstret. V har här en formgjuten hård profil av skumplast och den fästs med multifix som får härda ett dygn. En bräda går lika bra och fästs med skruvar.

Fönster och dörrar

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

1

Vi tätar och isolerar med tunna remsor av frigolit S när underlaget har skruvats eller limmats fast. De 5 mm tjocka remsorna skärs med vass hobbykniv och fästs sedan med häftklammer.

2

Sidorna i den utvändiga fönstersmygen täcks med remsor av fibercementskivorna. De pressas in mot frigoliten medan vi skruvar. När vi senare har putsat ska frigoliten skäras av så att vi kan foga mot karmen med fogmassa.

3

Även ovanför fönstret ska vi täcka. Här skär vi skivan B så att den blir 15 mm smalare än djupet i öppningen. Innan den skruvas fast förses den med kantprofil N och nätprofil P utan droppkant. Ventilationsspringan N hålls öppen.

Grundputs och nät

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Putsningen utförs i tre omgångar och varje gång används specialprodukter från Murma och de arbetar bra ihop.

Till att börja med ska vi se till att skarvarna blir täta och det görs med armeringsnät som fästs i multifix.

Därefter skapas ett bärande underlag av grundputs, som förstärks överallt med ett armeringsnät. Nätet ska fortsätta ut över de profiler som är försedda med nät. Det ger ett stabilt underlag med små risker för sprickor i putsen.

Den tredje omgången är ytputsen, och den ska dras ut i ett jämnt täckande skikt på hela fasaden. Då får du en fasad som håller sig snygg i många år.

1

Fibercementskivorna B grundas för att vi ska få bra vidhäftning och minimal risk för att skivorna släpper bruket. Vi lägger på primern med kalkborsten och är noga med att den fördelas överallt.

2

Samtliga skarvar förstärks. Först lägger vi på ett par millimeter multifix C och i den trycker vi ner en 20 cm bred remsa Skaltherm armeringsnät. Till slut slätar vi ut lite med en bred spackel.

3

Bakom nätprofilen P ska det också finnas multifix C. Nätet trycks ner ordentligt i fixet och överf ödigt fix tas bort. När det är klart ser det ut som på den vänstra delen av hörnet.

4

På båda sidorna av hörnet läggs nu grundputs E (Skaltherm grundputs). En hörnprofil T trycks fast runt hörnet och nätet trycks fast i fixet på båda sidorna. Om hörnet inte är vinkelrätt ska man använda en specialprofil, Skaltherm Multihörnprofil.

5

Runt fönstren sätts också hörn-profiler i grundputsbruk. Nätprofilen P ovanför fönstret fixeras på samma sätt som vid grundmuren. Som skydd mot sprickbildning fästs 20 x 50 cm remsor armeringnät snett ovanför hörnen.

6

Nu kan vi putsa de stora ytorna. Det ska helst göras innan bruket runt kanter och hörn blivit hårt. Vi lägger på cirka 5 mm grundputs E på en meter i sänder. Det är också bredden på armeringsnätet. Innan vi putsar har vi blandat mycket grundputs.

7

En våd av armeringsnätet D trycks fast i grundputsen E med t.ex. stålskånska eller stålputsbräda. Våderna ska överlappa minst 5 cm och ligga i den yttre tredjedelen av putsskiktet.

8

Grundputsen bearbetas tills vi fått en slät yta, och det görs med putsbräda när nätet har trycks på plats. Känns bruket hårt fuktar vi putsbrädan. Det rätt speciella grundputsbruket ska inte finputsas utan dras ut tills det blir slätt.

Färgad slutputs

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Nu har vi efter många arbetsdagar kommit fram till det avslutande arbetet - att ge fasaden det utseende den ska ha i många år. Det finkorniga putsbruket är färgat och blandas efter anvisningarna på förpackningen.

För att ytan inte ska bli flammig eller ha synliga övergångar mellan olika putsomgångar är det viktigt att hela väggen putsas på en gång. Om man inte är murare kan det vara svårt att hinna med, så vi börjar med att finputsa alla små, tidskrävande områden runt fönster och husknutar. Därefter tas resten av väggen.

1

Ytputsen dras ut med en bred stålbräda i ett tunt skikt, men först när grundputsen fått härda minst två dagar. Ytan duschas lätt innan ytputsen dras ut och arbetas på plats.

2

Ytan jämnas till när den blivit tillräckligt fast, och det görs med en en hårt urvriden svamp. Det är en konst att veta när man ska börja, för gör man det för tidigt, stryker för hårt eller använder för våt svamp skadar man putskiktet.

Material

• Vindtät skiva (A), Mastershield
• 10 mm fibercementskiva, Bluclad (B)
• Multifix (C) från Skalflex
• Armeringsnät (D), glasfiber
• Grundputs (E)
• Slutputs, infärgad (F), Skalcem S 2000
• Diverse beslag och fönsterbleck
• 95 mm hård isolering (G), 565 mm bred
• Reglar (H), 45 x 95 mm
• Distansläkt (J), 25 x 50 m
• Spikreglar (K), 25 x 100 mm
• Skruvar, 5 x 60, 5 x 100 och 6 x 120 mm
• Dyckertar, 40 x 1,8 mm
• Sikaflex 11FC fogmassa
• Brickor av masonit och 10 mm plywood

Bluclad från www.ivarssonsverige.se
Puts, fix, profiler från www.murma.se

Tidsförbrukning

Räkna med minst en månad.

Pris

Det kostade cirka 100 000 kr för isolering av detta hus.

Svårighetsgrad

Arbetet är mycket omfattande, men det mesta är tämligen enkelt om du följer anvisningarna. Det kan däremot vara svårt att putsa, så att det blir snyggt.

Ritning

Så här byggs väggen upp

Ett ventilerat utrymme bakom den putsade ytterskivan gör att de inre delarna hålls torra även om G isoleringen blir tjockare.

logga in eller köp åtkomst för att se ritningen

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Skapa Profil

purchase.course_name_message

Skapa Profil
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka