Det kommer att stå dig dyrt om ditt hus inte är ordentligt isolerat.

Det kommer att stå dig dyrt om ditt hus inte är ordentligt isolerat.

Minska värmekostnaderna

Det kan få stora konsekvenser för dins värmekostnader om pyser ut. Om du har stora temperaturskillnader inomhus är inte de högre värmekostnaderna din enda huvudvärk. Stora temperaturskillnader kan nämligen leda till kondens på den kalla väggen – och det ger grogrund för mögel.

Därför är det så viktigt att lokalisera var värmen läcker ut ur ditt hus.

Med en infraröd lasertermometer kan du enkelt hitta de många platser i ditt hus som släpper ut värme. Lasertermometern har en laserstråle som du riktar mot den yta där du vill mäta temperaturen. Sedan läser du enkelt av temperaturen på bildskärmen.

När du ska undersöka var det förekommer värmeförluster i ditt hus kan du skrida till verket både utom- och inomhus.

Lasertermometern har ett värde av 499 kronor, men just nu kan du få den tillsammans med två nummer av Gör Det Själv för endast 89 kronor.

Hitta värmeläckage i ytterväggarna

Lasertermometern är en snabb metod för att hitta värmeläckage i ditt hus ytterväggar. Du riktar lasern mot utvalda platser på ytterväggen. På en del ställen är väggen sannolikt varmare än andra, och det kan bero på ett ofrivilligt värmeläckage.

Det kan finnas många orsaker till ett värmeläckage i ytterväggen. Det kan exempelvis bero på isolering som har fallit ihop i en skalvägg eller att isoleringen brutits av ett föremål som leder ut värmen, till exempel en betongbjälke.

Om värmen tränger ut runt dina fönster kan det bero på att dina fönsterramar behöver nya tätningslister, att fogen inte är ordentligt isolerad eller att fönstret är undermåligt konstruerat.

När du mäter temperaturen i din yttervägg är det viktigt att du väljer en molnig dag, eftersom delar av väggen annars är uppvärmda av solen och därför ger ett missvisande resultat.

Lasertermometern är praktisk och du avläser resultatet direkt på bildskärmen.

Lasertermometern är praktisk och du avläser resultatet direkt på bildskärmen.

Hitta värmeläckage inomhus

Inomhus har du kanske redan en misstanke om var värmen försvinner snabbast. Du har kanske ett kallt hörn, kraftig kyla från ett fönster eller drag från ytterdörren. Då använder du samma metod som utomhus, genom att mäta temperaturen på flera olika platser på väggytan. Om det är mycket stora temperaturskillnader kan det bero på att du har problem med din isolering.

Lasertermometern har ett värde av 499 kronor, men just nu kan du få den tillsammans med två nummer av Gör Det Själv för endast 89 kronor.

I den här videon kan du se lasertermometerns viktigaste funktioner: