Först måste man plocka bort några stenar så att man kommer innanför den yttre muren. Det enklaste är att knacka bort stötfogarna med en mejsel. När en stötfog är borta kan du använda en tigersåg med tegelklinga för att såga bort resten av stenen.

Du kan också fortsätta med mejseln runt om stenen, om du inte har en tigersåg. I det här exemplet, där vi ska isolera fram till fönstret, tar vi bort två stenar i underkant och två i överkant.

På en sån här fasad ska man plocka bort en sten per meter ungefär, i underkant. Man ska också ta bort stenar under varje fönster. I överkant är intervallet 1,5 meter, samt mellan alla fönster.Man ska använda en särskild inblåsningsmaskin vid hålrumsisolering.

Maskinen består enkelt talat av en stor tunna med isoleringsgranulat, samt en kompressor som antingen kan blåsa isolering eller ren luft. Här blåser vi in glasull, men det hade lika gärna kunnat vara stenull eller pappersull.

Maskinen har en upp till 20 m lång slang och den fjärrstyrs via en lika lång ledning. I slangens ena ände monteras en stos med en skiva på. Skivan ser till att stosen sluter tätt mot väggen. Notera att stosens handtag är vänt åt samma håll som isoleringen blåses in.

Då vet man alltid åt vilket håll isoleringen sprutas. Den övre brytaren sätter på och av luftblåset. Den nedre kopplar på och av isoleringen. Liknande maskiner kan hyras hos vissa isoleringsfirmor.

Börja alltid i väggens underkant och fyll från den nedersta stenen. När maskinens varv går ner har du blåst in tillräckligt med isoleringsmaterial. Då är det dags att byta till nästa hål.

För bästa resultat ska du växla mellan att bara blåsa luft, vilket pressar samman isoleringsmaterialet, och kombinerat luft och isolering. På det här viset arbetar du dig fram längs väggen. Ett helt hus kan isoleras på ett par dagar.