50 mm lister har monterats längs väggarna på ett sådant sätt att det är ett smalt utrymme mellan listen och väggen. Hantverkaren börjar med att skära till några 50 mm breda remsor av isolering som han fyller utrymmet med.

När kanten isolerats hela vägen runt fortsätter isoleraren med de stora ytorna. Det spelar ingen roll var man börjar.När isoleringsskivorna ska anpassas är det lättast att hålla upp dem mot utrymmet och skära till skivorna direkt på plats.

Man kan också mäta utrymmet med en tumstock och skära till skivorna på golvet, då har man lite bättre kontroll på dem. På en sån här vägg blir det många småbitar över när man skär till skivorna.

Isoleraren ser till att återanvända så många som möjligt va dem.Till exempel består den övre halvan av det här utrymmet bara av överblivna bitar. Då slipper man onödigt spill.I väggens överkant lutar taket, så att utrymmer är större i ena sidan än i den andra.

Hantverkaren mäter upp höjden i bägge sidor, sätter av måtten på en skiva och skär mellan markeringarna. Då får han en sned skiva, som passar in perfekt.

När hela väggen är isolerad kan du återanvända förpackningsplasten till att samla ihop resterna av isoleringen i och städa undan dem med det samma. Nu ska isoleringen kläs med en ångspärr. Här använder vi en aluminiumfolie som ångspärr.

Det är viktigt att alumiumsidan, som reflekterar bättre, vänds in mot rummet. Ångspärren rullas ut, fästs i överkant och skärs sedan till i underkant till rätt längd. Sen är det bara att göra fast den med häftklamror. Nästa våd av ångspärren ska överlappa den föregående med minst 20 cm.

Annars fäster man upp den på precis samma sätt. När hela väggen klätts med ångspärr skär isoleraren av överskjutande folie i överkant. Slutligen tätas fogarna mellan våderna med tejp.

Antingen med alutejp som här, eller med en särskild ångspärrstejp. Innan väggen kan kläs ska vi bygga en ram med lodräta plankor att göra fast beklädnaden i.Isoleraren börjar med de lodräta plankorna. De ska sitta med 60 cm mellanrum.

Isoleraren använder tumstocken för att ta ut takvinkeln. Den avsätter han på plankan och sågar till med sticksågen. Den första plankan fästs i flukt med ändväggen. När plankan sitter fast kan man mäta upp placeringen av nästa planka.

I motsats till den första plankan ska resten av dem sitta i lod. Därför spikar isoleraren bara i en spik i vardera plankan innan han kontrollerar att de står helt lodrätt och gör fast dem ordentligt.

Vågräta stöttor ska placeras mellan de lodräta plankorna. Dem sågar hantverkaren till med sticksågen. De behöver bara vara hälften så breda som de lodräta, varför han sågar itu dem på längden.

Den som inte är mycket van vid att använda en sticksåg bör spänna fast plankan innan man sågar. De vågräta stöttorna skruvas fast både i överkant och i underkant i samtliga mellanrum. Nu är väggen färdig att kläs.