Isoleringen vi använder är en speciell 100 mm Rockwool aluminiummatta, som består av stenull klädd med aluminiumfolie och ett nät av ståltråd. Den används typiskt vid högtemperatursisolering till pannor, ugnar och skorstenar.

Isoleringen är ganska tung och svårhanterlig, så jobbet blir lättare om man är två om det.Först ska vi tillpassa isoleringsmattan så att den stämmer med den lutande skorstenen. Därför klipps stålnät upp med en plåtsax eller en avbitare, varpå man skär till mattan med en isoleringskniv.

När mattan är tillskuren i underkant görs den fast med hjälp av ståltråd som fästs runt en spik. Det är viktigt att mattan sluter tätt kring skorstensstocken. Sotaren behöver ha tillgång till rensningsluckan, så här skär isoleraren ut för den.

Det kan vara en fördel att mäta upp för tillpassningen av nästa rulle innan man sätter upp den. Det är lättare att skära till mattan när den ligger på golvet. Ett par spikar slås i, som ståltråden kan göras fast i, varefter den andra mattan läggs på skorstensstocken.

Återigen skär isoleraren till för rensningsluckan, så först mäter han ut hur långt upp den räcker innan stålnätet klipps av och mattan skärs till. På grund av utluftningskanalen var det inte möjligt att låta isoleringsmattan löpa hela vägen runt skorstensstocken. Därför isoleras den på två sidor.

Se bara till att de två våderna isolering ligger kloss an varandra. Har du en bit isoleringsmatta över kan du lätt tillverka en liten bit som passar framför inspektionsluckan. Då är den både isolerad och lättåtkomlig. Den här isoleringen ger en betydligt mindre värmekostnad och förebygger sotgenomslag.