Vi använder speciella rörskålar för att isolera rören. Rörskålar består av två halva rör som belagts med aluminiumfolie och är snittade i ena långsidan så att de lättare kan monteras.

Isoleraren börjar med att hålla upp rörskålen mot röret så att han ser hur lång bit som ska användas. Rörskålen kapas sedan enkelt med en isoleringskniv. Därefter sätts rörskålen på plats runt röret och fästs med hjälp av ståltråd.

Nästa rörskål mäts upp, kapas till och monteras på samma sätt.I stället för ståltråd kan man också använda aluminiumtejp för att fästa rörskålarna. Aluminiumtejpen isolerar bättre och ger en mer yta som är lättare att underhålla.

Tejpen bör användas både längs med rörskålarna och vid sammanfogningarna. Vi isolerar både värmerören och kallvattensrören, för att hindra kondens. Isolering av rör i ouppvärmda rum skyddar också röret mot frostskador.

Isolering av kallvattensrör ska avslutas med ångspärr, det vill säga att fogarna ska tejpas med diffusionstät tejp. Här och där kan man vara tvungen att skära ut för rörhållarna.

Det hela blir en enkel räkneoperation. Isoleringen med de här rörskålarna från Rockwool kostar omkring 50 kr per meter. Värmebesparingen blir omkring 300 kronor per meter.

LÄS OCKSÅ: Rörisolering – den enklaste besparingen