TIPS: ISOLERING AV BOTTENPLATTA

Bottenplattor gjuts i dag ovanpå isolering av cellplast eller hård mineralull för att markkylan inte ska ledas upp i plattan och värmen inte försvinna ner i marken. Skivor av cellplast eller mineralull läggs alltid i flera skikt med förskjutna skarvar. Utan förskjutning försvinner en del av värmen ner i marken. Cellplastisolering sågas till medan den hårda mineralullen skärs med isoleringskniv.

LÄS OCKSÅ: Inspektionskamera från Tech-pro

ISOLERA MED RULLAR SOM INTE KLIAR

Om du använder isolering på rulle slipper du en hel del skarvning och minskar risken för värmeförluster genom köldbryggor. Numera finns det också isolering som inte kliar (Knauf Ecoblanket). Den kan du rulla ut utan att använda handskar. Men arbetet dammar en del så du måste använda ansiktsmask när du isolerar.

LÄS MER HÄR: Allt om isolering

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Rörisolering – den enklaste besparingen