Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Den gamla fasaden på den lilla stugan nästan tigger om att bytas ut. Den har spruckit och det är svårt att underhålla den. Och eftersom vi vill använda stugan även på vintern, är det dags att ersätta de gamla fönstren och komplettera isoleringen. För så snart temperaturen kryper ner till nollstrecket glöder de elektriska elementen röda, när de ska försöka hålla värmen.

Varmare och skönare i stugan

Det är därför givet att den nya fasaden ska kombineras med både byte av fönster och tilläggsisolering. Ja, även den gamla ytterdörren byts ut. Sätter du igång med ett liknande arbete ska du kolla isoleringen så snart den gamla fasadpanelen har tagits bort. Den kan ev. vara så hoptryckt eller dålig att den helst bör bytas ut. Och kan du se att ångspärren bakom isoleringen inte är tät, så ta bort den och sätt upp en ny eller komplettera den gamla. Ofta är det enklast att ta bort både isolering och ångspärr utifrån (fasaden är ju öppen). Nackdelen är att ångspärren inte sluter helt tätt. Därför rekommenderar vi att du sätter upp den nya ångspärren från insidan, innan du monterar nya gipsskivor (eller annan innervägg).

LÄS OCKSÅ: Infraröd termometer – mät temperaturen överallt