Det lönar sig nästan alltid att tillläggsisolera en yttervägg. I varje fall upp till vad man kallar optimal isolering som är cirka 240 mm mineralull. Inte nog med att värmeräkningen blir lägre, du får också ett skönare inomhusklimat. En kall vägg orsakar kallras för den kalla luften sjunker längs ytterväggen. Detta orsakar drag och då känns det kallt i rummet. Luften på insidan av en välisolerad yttervägg håller nästan samma temperatur som resten av rummet och då slipper man drag. När du tilläggsisolerar invändigt slipper du också köldbryggor och isoleringen kan göra en ojämn vägg rak. Det går snabbt att isolera med färdiga skivor. De sätts ju upp utan reglar. Jämför med traditionell isolering, som är mer tidsödande men som gör det lätt att rätta till en skev vägg.

LÄS OCKSÅ: Infraröd termometer – mät temperaturen överallt