Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Förvandling från kall källare till varmt allrum

Spara artikel Du måste vara inloggad för att kunna spara artiklar

Även om det känns kallt och ruggigt i källaren, så behövs inget annat än isolering, reglar, gipsskivor och träpanel för att trolla fram ett attraktivt allrum i den. Se här hur du isolerar effektivt och får ett fantastiskt resultat.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
6 dagar
Pris
600 kr/m

Intro

Den gamla förortsvillan har hel källare, som tack och lov är härligt torr. Men väggarna är inte isolerade, och det måste de vara för att man ska kunna utnyttja källaren optimalt.

För isoleringen behövs reglar, isoleringsmaterial och gipsskivor. De är relativt billiga och lättarbetade material. För att underlätta arbetet byggs väggarna upp av sektioner. Sektionerna kan snickras på löpande band och sedan resas på plats. Eftersom familjen har tänkt att klä nedre delen av väggen med stående träpanel, är det faktiskt också nödvändigt att reglarna är av trä. Då går det lätt och snabbt att spika eller skruva fast dem.

Genom att göra sektionerna klara innan de monteras på plats, kan man också dra ståltrådar på "baksidan" av sektionerna. Ståltrådarna ser till att isoleringen sitter på plats.

Väggarna kan även isoleras med så kallade varmväggsskivor, som kan monteras direkt på väggen, eller med en stomme av stålprofiler. Det är utmärkta lösningar, men de passar inte här eftersom man senare ska fästa den stående träpanelen på insidan av väggen.

En förutsättning för arbetet är att källaren är torr. Om det stiger upp markfukt måste golvet förses med ventilerat fuktskydd, och tränger det in fukt utifrån krävs antingen en dränering eller att utsidan av källarväggarna fuktskyddas.

Instruktion

Snickra sektioner

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

En av fördelarna med att bygga upp en ny vägg av likadana sektioner är att tillverkningen kan sättas i system. Du kan såga upp ett antal reglar med samma längd på en gång, och om du sedan hyr en spikpistol kan du sätta ihop delarna på rekordtid. Genom att använda förtillverkade sektioner är det också möjligt att dra ståltrådar på baksidan av dem, innan du reser stommen mot väggen. Reglar du på vanligt sätt blir det svårt.

Här är sektionerna 135 cm breda, vilket passar fint om man använder 90 cm breda gipsskivor och ställer dem på högkant. Och det är lättare att hantera 90 cm breda skivor än 120 cm skivor.

1

Markera på topp- och bottenreglarna (A) var stolparna (B) ska placeras. Det är lättast att markera på en regel först och sedan använda den som mall och överföra måtten till de andra reglarna.

2

Fäst de fyra stolpreglarna (B) mellan topp- och bottenreglarna (A). Det går blixtsnabbt om du arbetar med spikpistol. Det blir bekvämt för dig om du har fyra bockar att lägga reglarna på.

3

Spika fast tvärreglarna (C) när du har markerat på stolpreglarna (B) var tvärreglarna ska placeras. Fördela dem helst på var 60:e cm. Om de placeras förskjutna där de möts blir det lätt att skjuta i spikarna.

4

Fäst förstärkningsreglar (D) på tvärreglarna (C) om du som här ska klä väggen med stående träpanel. Placera dem där du vet att panelen ska avslutas och där hyllan ska placeras, så att du har ett brett underlag att fästa i.

5

Dra ståltråd på baksidan av varje sektion, så att isoleringen blir på sin plats när du har satt upp den. Sträck trådarna ordentligt och fäst dem med märlor på samtliga reglar. Här är det 20 cm mellan trådarna.

Res sektionerna

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Eftersom vi använder oss av sektioner som är 135 cm breda, så kan vi i förväg räkna ut att de inte går jämnt upp på väggarna. Det innebär att vi måste komplettera med hörnsektioner.

När du sätter upp sektionerna ska du se till att det är minst 3 cm mellan dem och källarväggen, helst 5 cm! Den luftspalt som då bildas är tillräcklig för att ventilera bort ev. fukt som tränger igenom källarytterväggen.

Isoleringen får gärna sitta lite i spänn mellan reglarna och det innebär att du ska skära till den, så att varje bit blir cirka 1 cm för stor åt alla håll.

1

Ställ sektionerna på en remsa asfaltpapp, så att eventuell fukt från golvet inte kan tränga upp i reglarna. Fixera sektionerna med tvingar i sidled och plastkilar mot taket.

2

Skruva ihop sektionerna med varandra med 5 x 80 mm skruvar. Fäst dem också i taket. Här är det lätt eftersom vi kan skruva i träbjälkar.

3

Sätt U-prof ler i karmen runt fönstret, så att du kan fästa gipsskivorna i fönsteröppningen.

4

Här tvingas vi specialtillverka en sektion under fönstret, eftersom en standardsektion är för stor. Runt fönstret sätts ytterligare en specialsektion och en regel monteras ovanför fönsteröppningen.

5

Skär till mineralull och fyll alla öppningar i sektionerna. Se till att mineralullen sluter tätt mot reglarna. VIKTIGT! Se upp så att du inte pressar in mineralullen för långt. Den ska ligga kant i kant med framsidan på reglarna.

Så här ordnar du hörnen

När du ska skarva två sektioner i ett hörn, behöver du en stående stödregel (E). Placera de två sektionerna 3 cm från varandra, så att du verkligen får plats att fästa dubbla gipsskivor i båda sektionerna. Hålet mellan sektionerna täpps igen med en regel (F), som fästs på den ena sektionen innan den slutligt sätts på plats.

Här ser vi ett hörn uppifrån.

Montera gipsskivor

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Den invändiga väggbeklädnaden görs så tät som möjligt för att förhindra att det cirkulerar varm rumsluft bakom sektionerna, för då skulle fukten kondensera i luftspalten - och det skulle orsaka fuktproblem. Men eftersom det är en källare sätter vi inte upp någon ångspärr, eftersom den skulle kunna få fukt från källarytterväggen att kondesera i isoleringen.

Vi sätter först upp ett lager gipsskivor och därefter ytterligare ett, men endast upptill. Nertill ska det senare bli träpanel. När gipsskivorna har satts upp fogar vi med elastisk akrylfogmassa längs golvet och taket samt längs sidorna.

1

Börja med att sätta en hel gipsskiva längst in i hörnet. Håll cirka 5 mm avstånd mot golv, väggar och tak. Fäst skivan med 45 mm gipsskruvar.

2

Vid fönstret skärs skivan för att passa längs regeln upp- och nertill. Skär den även längs stolpen på baksidan. Bryt skivan utåt, skär igenom från framsidan och ta bort skivan framför fönstret.

3

Fyll springorna mot tak, golv och väggar med akrylfogmassa när du har satt upp alla gipsskivor. För att få bra vidhäftning dammsugs alla springor.

4

Fäst tillfälligt en regel på väggen där gipsskivorna ska sluta och panelen börja. Då kan du stödja gipsskivorna mot regeln medan du skruvar fast dem. Börja med en halv skiva vid fönstret, så att skarvarna inte hamnar på samma ställe.

5

Skär till skivorna så att de passar i fönsteröppningens sidor, botten och tak. Gipsskivorna ska stickas in i de U-profiler som tidigare monterades runt fönstret. Skruva fast dem på reglarna.

6

Tryck fast självhäftande armeringstejp över alla skarvar. Om du använder den tejp som inte är självhäftande, ska du först lägga spackelmassa i skarvarna. Skivorna är fasade längs sidorna för att du ska kunna spackla.

7

Börja med en grov spackelmassa, och arbeta ner den ordentligt mellan skivorna. När spackelmassan har torkat lite fortsätter du med en fin spackelmassa. Lägg på massan i två-tre omgångar. När den blivit vit har den torkat.

Panel och hylla

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

1

De prof lerade brädorna sätts upp med dyckertar. Om du markerar på gipsskivorna var de vågräta tvärreglarna finns, så vet du precis var du ska spika fast de stående pärlspontsbrädorna.

2

Fönsterbänken och hyllan fogas ihop på snedden och med lamellfräs görs spår för kex. Lägg på rikligt med lim på den del av kexet som sticker ut och skjut hyllan på plats.

3

Hyllan sätts fast med kraftiga betongskruvar (karmskruvar) som har dragits fast genom pärlsponten och in i tvärreglarna. På baksidan av hyllan har vi borrat hål för skruvarna.

Källaren har förvandlats till ett ljust och varmt lekrum

De nya isolerade väggarna har gett familjen ett praktiskt allrum i källaren, som förr var kall och ruggig. Den vitmålade panelen av pärlspont skapar en mysig stämning.

Material

• 45 x 45 mm reglar till: topp- och bottenreglar (A), stolpar (B), tvärreglar (C), förstärkningar (D) och stödreglar (E)
• 13 mm gipsskivor, 90 cm breda
• 45 mm mineralull
• 18 mm stavlimmat trä till hyllor och fönsterbänk
• Profilerad list under hylla
• 15 mm profilerad träpanel, här pärlspont

Dessutom:
• 90 mm spikar till spikpistol
• 5 x 80 mm skruvar
• 8 mm karmpluggar
• 2 mm galvaniserad ståltråd
• Märlor
• 45 mm gipsskruvar
• Grovspackelmassa
• Snickarspackel
• Armeringstejp
• 40 x 1,7 mm dyckertar
• 7,5 x 130 mm betongskruvar
• Trälim
• Pu-lim
• Kex eller pluggar
• Färg
• Plastkilar
• Akrylfogmassa
• Kantskena
• Hörnskydd

Specialverktyg
• Spikpistol
• Ev. lamellfräs

Tidsförbrukning

4-6 arbetsdagar för ett källarrum på cirka 20 m2 (om du använder effektiva verktyg).

Pris

Cirka 600 kr/löpmeter vägg.

Svårighetsgrad

Om du är noggrann med ditt mätband, så kan det knappast uppstå några problem under arbetet.

Ritning

Så här snickras sektionerna

Du sparar både tid och besvär om du snickrar färdiga sektioner av trä, som du sedan monterar och fyller med isolering. Så här lätt tillverkas de.

logga in eller köp åtkomst för att se ritningen

Video

VERKTYG: Så här använder du spikpistolen

I den här videon lär du dig om spikpistolens funktioner och inställningsmöjligheter. Pistolen är till stor hjälp vid en lång rak olika arbetsuppgifter där du helst vill spika snabbt och med ena handen fri för att hålla i materialet, t ex vid montering av golvlister, dörrfoder, taklister, klädselbrädor och takfotsbrädor.

TEKNIK: Kapa gipsskivor

Med en vass hobbykniv går det lätt och snabbt

TIPS: Lyft gipsskivan ända upp mot taket

TIPS: En gipsbit säkrar rätt skruvdjup

TEKNIK: Skarva gipsskivor

Självhäftande glasfibernät gör skarven stark

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Skapa Profil

purchase.course_name_message

Skapa Profil
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka