Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Det är en av stora och tunga kostnaderna i din budget som du minskar radikalt, när du tilläggsisolerar vindsbjälklaget. Det är ju en mycket stor yta och eftersom varm luft stiger uppåt, så gäller det att med isolering hålla den kvar i rummen nedanför. Vindsbjälklaget är till på köpet ett av de enklaste ställena att tilläggsisolera, i varje fall om vi jämför med motsvarande isolering av en yttervägg. Arbetet går snabbare och kostnaden är lägre.