Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

190 mm extra på vinden

Spara artikel Du måste vara inloggad för att kunna spara artiklar

Det är inte mångaåtgärder som lönar sigså snabbt som att isoleravindsbjälklaget.Redan efter kort tid ärinvesteringen betald ochdärefter ger den en renvinst – år efter år. Meddenna teknik går arbetetbåde snabbt och lätt.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
7 dagar
Pris
100 kr/m2

Intro

Instruktion

Det är en av stora och tunga kostnaderna i din budget som du minskar radikalt, när du tilläggsisolerar vindsbjälklaget. Det är ju en mycket stor yta och eftersom varm luft stiger uppåt, så gäller det att med isolering hålla den kvar i rummen nedanför.

Vindsbjälklaget är till på köpet ett av de enklaste ställena att tilläggsisolera, i varje fall om vi jämför med motsvarande isolering av en yttervägg. Arbetet går snabbare och kostnaden är lägre. Även om redan de 50 första extra mil-limetrarna gör skillnad, så bör du inte nöja dig med tunnare isolering än cirka 400 mm totalt. Det är också vad man kallar optimal isoleringstjocklek. Lägger du på mera tar det lång tid innan investeringen lönar sig.

Flera fördelar

Även om arbetet är relativt enkelt, så är det alltid något som trilskas när du till-läggsisolerar runt fackverkstakstolar. Men de problemen har vi bra lösningar på. Det handlar om lite förarbete. Isoleringen ska ju upp ovanför underramen och var ska du stå medan arbetet utförs utan att isoleringen skadas? Lösningen är billig och enkel. Du börjar med att skruva fast vågräta reglar på takstolarna. Det ger dig flera fördelar.

  • Arbetet går lättare och snabbare eftersom du kan arbeta från lösa skivor som läggs på reglarna.
  • Du kan ventilera takfoten.
  • Du kan lägga isoleringen tätt.
  • Du kan isolera ovanp gångbron.
  • Du kan lätt bygga en ny gångbro.
  • Du kan lägga ett golv, om du vill.

Montera reglar

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

1

Börja med att såga till de två mallar som reglarna ska ställas på när du skruvar fast dem. Du kan såga mallarna av en planka eller skiva - bara de kan bära reglarna. Höjden (X) motsvarar total isoleringstjocklek minus höjden av de nya reglarna.

2

Såga också till ett par plattformar, alltså starka skivor, som du kan sitta på medan du arbetar. De ska gå från underrem till underrem - och lite till, så att de inte glider ner. I början läggs de på under-remmarna, sedan på de nya reglarna.

3

Reglarna kapas och ställs på plats. Med den ena mallen vid takfoten och den andra en bit in på vinden får reglarna tillräckligt stöd för att kunna skruvas fast. Reglarna bör vara så långa som möjligt.

4

Reglarna skruvas fast i takstolarna med 5 x 80 mm skruvar (tre i varje fog). Konstruktionen blir extra stark om du fäster en regel på varje sida av takstolarna. Senare kan de användas som underlag för en gångbro eller ev. ett golv.

Fasade kanter

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

De skivor som placeras vid takfoten ska skäras med samma lutning som underlagstaket. Då blir det möjligt att få en tät och sammanhängande isolering så långt ut som möjligt mot taket. Men det är viktigt att isoleringen inte ligger an mot taket. Det ska finnas en luftspalt på 50 mm mellan isoleringen och taket.

Skivorna skärs på den korta ledden även om övriga skivor ligger åt andra hållet på vinden. Det innebär att vi skär alla skivor på samma ställe och så att två skivor ovanpå varandra ligger i förlängningen av varandra. Men ingen skarv får ligga ovanpå en annan skarv.

1

Mät taklutningen. Det behöver du inte göra på vinden där det är trångt. Det är lättare att hålla ett vattenpass vägrätt och sedan ställa in en smygvinkel ovanpå så att den följer vattenpasset och taket.

2

Överför vinkeln till en tunn skiva. Rita en trekant och såga ut den. Den ska vara högre än tjockleken på totalisoleringen och bredare än två isoleringsskivors tjocklek. Har du ingen lämplig skiva kan du använda styv kartong.

3

Skär igenom isoleringsskivorna med hjälp av mallen. Lägg mallen längs kanten och ut till hörnet så att du kan skära igenom nästa skiva på samma sätt. Du kan ev. dra ett hjälpstreck att skära längs.

4

Se till att de två kortändarna inte hamnar ovanför varandra. När den ena delen är så lång som på bilden, kan du lägga den i botten längs takfoten och sedan lägga de kortare bitarna ovanpå. Då blir du snabbt klar.

Isolering och golv

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Nu återstår det bara att fördela resten av isoleringen - när du har fyllt upp längs takfoten - och sedan att avsluta med att eventuellt lägga golv. Med andra ord det arbete som du antagligen skulle ha börjat med, om du inte hade läst detta.

Men du belönas för ditt förarbete. Genom att undan för undan flytta arbetsplattformarna på underremmen, blir det lätt att lägga isoleringen ordentligt på plats. När du sedan flyttar upp plattformarna på de nya reglarna kan du lägga nästa skikt ovanpå och sörja för att det inte finns genomgående skarvar. Och inte en enda gång behöver du trampa i den gamla isoleringen.

1

Skjut in de snedskruna skivorna mot takfoten. Men kom ihåg att det ska finnas en luftspalt på 50 mm mellan isolering och underlagstak för att ev. fukt ska kunna ventileras bort.

2

Nu lägger vi ett skikt ovanpå och skivorna placeras så att skarvarna förskjuts. De översta skivorna kan nu vändas åt andra hållet och passar perfekt mellan takstolarna. Utrymmet mellan de dubbla reglarna ska också fyllas igen.

3

Ovanpå den gamla gångbron tvingas vi improvisera. Här får vi bara plats för cirka 15 cm tjock isolering, så därför delar vi ett par skivor så vi kan lägga 50 + 95 mm ovanpå gångbron.

4

Den nya gångbron skruvar vi fast ovanpå reglarna när vi har lagt isoleringen på plats. Här lägger vi notade och spontade brädor och fäster dem med 5 x 60 mm skruvar. Hur mycket du väljer att täcka med brädor är en smaksak.

5

Du kan lägga golv på hela vinden eller nöja dig med en gångbro och spridda brädor vid sidan av. Då kan du ändå utnyttja vinden som förråd utan att skada isoleringen.

Material

• 2 x 95 mm mineralull
• 45 x 70 mm reglar
• Brädor med not och spont
• 5 x 60 mm och 5 x 80 mm skruvar
• Byggskivor till mallar och arbetsplattformar

Specialverktyg
• Isoleringskniv
• Smygvinkel

Tidsförbrukning

En arbetsvecka för en villa.

Pris

Cirka 100 kr/m2 plus kostnad för brädor till gångbro och ett eventuellt golv.

Svårighetsgrad

De vågräta reglarna på takstolen gör att arbetet går lätt och snabbt och de hjälper dig få ett bra resultat.

Ritning

Två mallar hjälper dig placera reglarna

När du skruvar fast de vågräta reglarna på takstolarna så underlättas arbetet om du har två mallar. De ska vara så långa att de går från takstol till takstol och så höga att reglarnas ovansida hamnar ovanför isoleringen. Ställ mallarna på bjälklagets ovansida och lägg reglarna ovanpå innan du skruvar fast dem på takstolarna.

logga in eller köp åtkomst för att se ritningen

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Skapa Profil

purchase.course_name_message

Skapa Profil
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka