Isolering: Värmekamera

Med en värmekamera kan du se om isoleringen är tät.

Hur är det med isoleringsstandarden i ditt hus egentligen? Finns det köldbryggor där värmen pyser ut medan kylan letar sig in? Är dina dörrar och fönster täta?

Det är frågor som tidigare har krävt stora, professionella termografikameror, som med färggranna bilder kan visa kyla och värme. Och med hjälp av dem har byggsakkunniga och energikonsulter kunnat ge husägare tydliga råd och rekommendationer vad gäller isolering.

Men med Flir One har de stora, dyra kamerorna avlösts av en liten kamera som du kopplar till din smartphone. För några tusenlappar har du möjlighet att lokalisera brister i isoleringen, köldbryggor, otäta fönster och dörrar. Du får dessutom en exakt bild av hur dina golvvärmeslangar ligger, eller om det är råttor på vinden.

I artikeln kan du se hur värmekameran fungerar. Vi visar hur du hittar:

  • hål i isoleringen
  • läckage runt ytterdörren
  • dolda värmerör
  • värmeslangar i golvet
  • stopp i avloppet
  • köldbryggor

LÄS OCKSÅ: Infraröd termometer – mät temperaturen överallt