Sedan kan du fylla på med mer ved, men använd inte mer än ett par vedträn åt gången. Det är mycket viktigt att förbränningen är effektiv. Då ger kaminen mest värme, samtidigt som den förorenar mindre.

Värmen kan kontrolleras med hjälp av en rökgastermometer, som är försedd med en magnet och därför lätt kan placeras på utloppsröret. Det är en enkel mätare som lätt avslöjar om din kamin förbränner rätt.

Visar den 250 grader eller mer är det överhettning i kaminen. Mellan 110 och 250 grader är förbränningen bra, medan det fungerar alltför dåligt om temperaturen är under 110 grader.

När det brinner bra i kaminen ska den ställas in – man ser tydligt att lågorna rör sig lugnare. Nu brinner kaminen på bästa sätt och då utnyttjas också veden effektivast.