Men numera finns det även stora vattensparande munstycken. Vill du spara ytterligare på vattnet kan du montera en strypning mellan blandaren och slangen.

Skruva av slangen, sätt dit strypningen, men kom ihåg att inte dra åt för hårt. En ny packning monteras i duschslangen så att den sluter tätt.

Det bör du också göra uppe vid munstycket, som åter skruvas fast på duschslangen. Nu har du en dusch som ger god spridning på vattnet, men som samtidigt drar mindre vatten än det lilla munstycket.