Så bra värmer veden

Många tror att några träslag brinner längre och ger mer värme än andra träslag. Det är t.ex. vanligt att påstå att björk har högre värme- eller brännvärde än gran. Det är en sanning med modifikation.

Det är egentligen ingen större skillnad på bränneller värmevärdet mellan olika träslag när fukthalten i träslagen är lika hög eller liten och man endast avser vikten. Då är det rent faktiskt så att torr granved har en smula högre brännvärde/kg än torr björkved.

Skillnaden mellan träslagen ligger alltså inte i brännvärdet utan i vedens täthet och eftersom björkved är tyngre än granved får du mer värme ur en kubikmeter björkved än en kubikmeter granved.