Anläggningen består av en solpanel av tonat glas, en ram av aluminium och en solcell. Panelen kan antingen placeras direkt på husväggen eller på taket, helst i sydlig riktning. Här monteras panelen på en mindre gäststuga.

Hantverkaren tillverkar en schablon av kartong och håller upp den mot väggen för att se var panelen ska sitta. Hantverkaren mäter upp för en stödskena en halv meter upp på väggen. Var noga med att skenan sitter i våg, eftersom den ska stötta upp panelen.

Den medföljande schablonen placeras på skenan och visar var hålen ska borras. Det är viktigt att först kontrollera att det inte är några bjälkar, kablar eller annat i vägen där de två hålen ska borras.

Hantverkaren markerar också var beslagen som ska hålla panelen ska sitta.Med hjälp av schablonen borras hålen ut med en 100 mm hålsåg. När man väl borrat en aning i det sista hålet kan man lika gärna ta bort schablonen innan man borrar färdigt.

Den första schablonen används också för att borra de fyra hålen i solpanelens underkant av aluminium, där beslagen ska sitta.Innan man monterar panelen ska ledningarna till fläktarna sättas dit.

Här vill vi också sätta upp en extra fläkt och en termostat och måste därför borra hål till den extra ledningen. Den extra fläkten blåser in kall luft i huset.Ju mindre genomströmning, desto varmare luft kommer in, och tvärtom.

Det innebär kort sagt att anläggningen inte bara värmer upp huset under kyliga dagar, utan också ventilerar det under varma dagar. Nu kan panelen fästas i metallskenan som skruvat fast på huset.

Solpanelen skruvas nu fast i huset med två skruvar i vardera sidan och med avståndsklossar som mellanlägg mot ytterväggen. På insidan dras ledningarna från den övre fläkten längs väggen. Ett galler sätts över det nedre hålet så att luften kan cirkulera.

Precis ovanför det övre hålet monteras en brytare som också fungerar som termostat. När ledningarna från ventilen anslutits till termostaten sätter vi ett galler även här.

Nu är solpanelen färdigmonterad, men vi ska också montera en vanlig ventilationsfläkt. Därför dras det ut en ledning till dit där den ska placeras. Här bör man välja en placering på motsatt vägg, som oftast är kyligare. Precis som med kanalerna till solpanelen borrar man med en 65 mm hålsåg.

Hantverkaren förborrar i fläktens fyra hörn, så att den kan skruvas fast på väggen. Han gör också ett litet hål i den nedre kanten, för att ge plats åt ledningen, som nu kopplas ihop med solpanelen. Nu kan vi starta anläggningen.

Den kan både värma och cirkulera luften så att huset aldrig blir utkylt. Samtidigt håller det ner luftfuktigheten så att man slipper den råa lukten av ett instängt hus. Anläggningen kan lätt monteras upp på en dag och eftersom det bara handlar om 12 volt likström vår vem som helst göra det.