Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Bygg en enkel solfångare

Spara artikel Du måste vara inloggad för att kunna spara artiklar

Fånga upp solvärmen i en låda och blås sedan in den torra, varma luften i bostaden så slipper du fuktproblem. Se här hur enkelt det kan göras.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
1.000 kronor

Intro

Även om solen inte skiner så värmer den - året runt. Ta hand om värmen med en solfångare och låt värmen skapa bättre inomhusmiljö. Och det bästa av allt är att det är en billig lösning för du kan själv bygga solfångaren.

Du kan inte bygga tekniken som behövs och därför har vi sett till att du kan köpa den billigt av Aidt-Retro, som är ett av de ledande företagen inom solfångarteknik.

Den modell som vi bygger levererar 70 kubikmeter uppvärmd luft i timmen. Det räcker inte för att värma upp bostaden, men är tillräcklig kapacitet för att hålla luften i bostaden torr. Det är extra viktigt i torp och sommarstugor som är ouppvärmda på vintern. Det tar ju dessutom lång tid att värma upp en iskall stuga, när fukt och kyla har slagit sig ner i väggar, golv och möbler.

Bygg solfångaren efter våra anvisningar och beställ de tekniska delarna från Aidt-Retro, så får du en lösning som ger torr och varm luft i huset. Och lösningen belastar varken miljön eller plånboken eftersom den inte kräver elektrisk ström. Mycket nöje med din solfångare!

Så effektiv är din nya solfångare

Din nya solfångare är trots sin storlek mycket effektiv. Enligt Aidt-Retro kan den ge 70 m3 uppvärmd luft/timme.

Solfångarens kapacitet innebär att den kan byta ut luften i ett rum på 25 kvadratemeter på under en timme. Luften som kommer in är torr och uppvärmd, dock inte så varm att du kan värma upp huset med den. Men du kan spara upp till 3500 kr i energi eftersom du inte behöver vädra ut uppvärmd luft.

Instruktion

Börja med lådan

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Lådbottnen (A) är av 12 mm plywood och i den ska du såga sex hål. Det är genom dessa som luften ska sugas in i lådan. Du ska också göra ett större hål, och det är genom det som luften blåses ut.

Luften i lådan ska värmas upp och det gör den när den passerar en kraftig svart filt, som har lyfts upp en bit från bottnen. Ett antal hyvlade lister ser till att hålla avstånd mellan filt och botten. Luften ska kunna cirkulera i lådan.

1

Börja med att såga sju hål i bottnen A. Samtliga hål ska placeras nertill sett från lådans baksida. Till det stora hålet används en 125 mm hålsåg och de sex små sågas med 65 mm hålsåg.

2

Fäst myggnät över de små hålen. Välj ett finmaskigt nät och fäst det med häftpistol. Om du glömmer nätet får du en solfångare full med döda insekter som sedan sugs in i fläkten …

3

Såga av kortänden B så att den blir 40 mm bred. I bägge ändarna ska den sedan snedsågas som på bilden. De avsågade delarna sparas för de ska senare användas på listerna L.

4

Borra hål för 6 mm styrpluggar i listerna innan du delar dem till C1 och C2 respektive D1 och D2. Borra hålen med 40 mm avstånd. I C-listerna ska hålen vara 35 mm djupa och i D-listerna ska de vara 55 mm djupa.

5

Såga nu itu listerna på längden. Lägg märke till att listerna C1 och C2 har kluvits i en vinkel på 15 grader för att de ska passa till lutningen på listerna B i kortändarna. Använd cirkelsåg eller bordscirkelsåg till arbetet.

6

Nu ska du såga till listerna D1 i ändarna. De yttre 35 cm sågas ner till en bredd på 2 cm. Då skapar du plats för luften så att den kan cirkulera genom den svarta filten.

7

Fäst listen B1 med lim och skruvar i den ände av bottnen där du har sågat de sju hålen. Den andra listen, B2, ska fästas på samma sätt fast i motsatta änden av bottnen. Se till att listerna sitter plant med skivans kanter.

8

Listerna C1 fästs med lim och skruvar och de ska passa exakt mellan listerna i kortändarna, B1 och B2, och ska sitta plant med skivans kanter.

9

Listerna D1 ska också fästas på bottnen A med lim och skruvar. De placeras mellan kortändarna B1 och B2 och parallellt med listerna C1. De röda pilarna visar hur luften kommer att cirkulera och passera genom den svarta filten.

Spänn fast filten

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Den svarta filten ska sträckas och därefter fästas på listerna C1 och D1. Vi använder 10 mm klammer och en stark häftpistol som lätt slår ner klammern.

De andra delarna av listerna - som vi har sågat bort - ska ligga exakt ovanpå de underliggande listerna. Det ser styrpluggarna till och de ska därför knackas ner genom filten när den har sträckts och fästs.

De övre listerna, C2 och D2, ska målas svarta innan de monteras. De undre listerna behöver inte målas eftersom de är dolda under den svarta filten och inte utsätts för solljus.

1

Lägg filten över din låda. Se till att den hänger ner lika mycket hela vägen runt. Filten är större än lådan så du har lite att ta av.

2

Fäst därefter filten längs den ena långsidan på listen C1. Börja på mitten och arbeta dig ut mot kortändarna. Fäst filten med klammer på cirka var 5:e cm.

3

När du har fäst filten längs ena långsidan sträcker du den över kanallisterna D1 och fäster den. Börja alltid mitt på varje list och arbeta mot kortändarna. Fäst slutligen filten på den sista listen, C1, och kortändarna B1 och B2.

4

Fäst pluggar i hålen. Det innebär att du först måste sticka hål i filten, t.ex. med en sax, och sedan knackar du ner pluggarna i hålen tills de sticker upp 10-15 mm över filten. Du ska fästa pluggar i alla C1- och D1-lister, totalt 20 pluggar.

5

Knacka fast de övre listerna, C2 och D2, på pluggarna. Använd en slagkloss och knacka ner listerna tills du märker att de ligger an överallt mot de undre. Fäst nu listerna med försänkta skruvar. Avsluta med listen L i kortänden.

6

Skär bort den filt som hänger utanför med en vass hobbykniv. Dra ut bladet en bit så att du kan skära av filten tätt intill listerna.

Förslut lådan

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Solfångaren kräver en ram som kan bära den klara polykarbonatskivan och hålla väder och vind utanför. Ramen gör du av hyvlat trä som sätts ihop till L-profiler och stryks med grundningsolja och svart utelasyr eller färg.

Lådan försluts upptill med en 10 mm tjock polykarbonatskiva som ska vila på glasningsband av gummi. Höjdskillnaden mellan den utvändiga ramen och ovankanten på listera bildar en fals och det är i den som polykarbonatskivan läggs. Till sist fogar du med en byggfogmassa,

TEC7, hela vägen runt och avslutar med att montera en aluminiumlist med L-profil. Det blir snyggt och starkt.

1

Fäst den smala listen M med lim och skruvar på den undre kanten av den breda listen F. Gör sedan likadant med listerna G och N och måla dem svarta.

2

Skjut in de två långa L-listerna under bottnen A. På långsidan fästs de i bottenskivan och längst upp på listerna C2. Skruvarna ska försänkas och målas över.

3

Hörnfogarna i den utvändiga ramen förseglas med TEC7, som är en byggfogmassa med stor häftande förmåga. Massan är dessutom vattenavvisande.

4

Nu försluts ramen med de korta L-listerna, som pressas in i fogmassan. Därefter skruvas L-profilen, som består av listerna G och N, fast i listen B1.

5

Glasningslisterna H limmas fast på ovansidan av samtliga lister (dvs. C2, D2 och L). De självhäftande gummilisterna ser till att polykarbonatskivan J ligger mjukt på ovansidan av listerna.

6

Ta bort den undre skyddsfolien och såga till polykarbonatskivan med en fintandad såg. Lägg därefter ner skivan i lådan så att den vilar på gummilisterna.

7

Täck med maskeringstejp och klicka sedan ut fogmassa så att aluminiumprofilerna P och Q kan sitta fast på kanterna. Borra hål invändigt i listerna på var 25:e cm och 7,5 mm från hörnet. Då går skruvarna ner mitt på listen C2:s breda kant.

8

Lägg aluminiumprofilerna Q och P på polykarbonatskivan och se till att de ligger i fogmassan. Skruva därefter fast dem med små skruvar. Ta bort maskeringstejpen innan fogmassan härdar.

Monteringen

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Solfångaren och den tillhörande solcellen bör monteras på en solig vägg. Välj hest en vägg som vetter mot söder eftersom den har flest solskenstimmar. Du ska borra hål i väggen och solfångaren ska monteras stadigt på vinkelbeslag. Det är viktigt att det är någon centimeter mellan solfångaren och väggen för att luften ska kunna cirkulera bakom den.

1

Skruva fast muffen på baksidan av solfångaren så att den sticker in i det stora hålet. Här används en universalmuff som passar för olika dimensioner av flexrör.

2

Bestäm var på väggen solfångaren ska sitta och markera för den. Kolla även från insidan av huset att inget sitter i vägen eller att luften inte blåser ut i en garderob eller bakom några skåp.

3

Borra hål för för fläkten. En stor hålsåg med en diameter på 135 mm är perfekt för jobbet. Hålsgen är dyr och har du ingen kan du i stället såga upp hålet med sticksåg.

4

Montera två vinkelbeslag på väggen så att solfångaren kan vila på dem. Kolla att de sitter med korrekt inbördes avstånd och vågrätt.

5

Fäst ytterligare fyra vinkelbeslag som ska hålla fast solfångaren. Placera dem 30 cm från ovansidan nere längs långsidorna och 30 cm ovanför underkanten.

6

Montera flexröret med den inbyggda fläkten på muffen som du har satt fast på baksidan av solfångaren. Fäst röret med slangklämma.

7

Skjut in lådan mot väggen men gör det försiktigt så att flexröret hamnar i hålet. Till denna del är det praktiskt att ha en medhjälpare.

VIKTIGT! Kom ihåg att sladden till fläkten ska dras in genom hålet i väggen.

8

Skruva till slut fast solfångaren i vinkelbeslagen med 5 x 30 mm beslagsskruvar. Lägg märke till att vinklarna ska vändas så att delen på väggen döljs av solfångaren. Måla gärna beslagen svarta så syns de inte så tydligt.

Koppla in ”ström”

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Nu har du en solfångare som värmer upp luft och en fläkt som kan blåsa in den uppvärmda luften till bostaden. Det enda som nu återstår är att du måste få fläkten att snurra. Strömmen till fläkten hämtar du från en solcell och den ska du placera någonstans där den får mycket solljus. Dra sedan en sladd från solcellen till en termostatströmbrytare i bostaden och en från fläkten till strömbrytaren, så är arbetet avslutat.

1

Montera solcellen någonstans där solen skiner mycket. Den behöver inte sitta vid solfångaren. Solcellen levereras med beslag. Här har vi borrat hål för en sladd in genom väggen.

2

Tallriksventilen monteras på insidan av väggen där röret från solfångaren kommer in. Ventilen öppnas och stängs genom att man snurrar tallriken. Sladden från fläkten i solfångaren har dragits i samma hål och kommer ut vid sidan.

3

Termostatströmbrytaren skruvas fast på väggen och ansluts till sladdarna från fläkten respektive solcellen. Strömbrytaren ser till att det inte blåses in varmluft i huset på årets varmaste dagar.

Material

12 mm plywood:
• 1 botten (A), 65 x 195 cm

15 x 95 mm hyvlat trä:
• 2 sidor (F) à 195 cm i ramen
• 2 kortändar (G) à 68 cm i ramen

15 x 44 mm hyvlat trä:
• 2 bottnar (M) à 198 cm i ramen
• 2 bottnar (N) à 60,5 cm i ramen

22 x 70 mm hyvlat trä som klyvs och anpassas efter ritningen:
• 1 kortände (B1), 65 x 4 cm
• 1 kortände (B2), 65 x 2 cm
• 1 täcklist (L), 31,6 x 2 cm
• 2 sidolister (C1) à 195 x 2 cm
• 2 sidolister (C2) à 195 x 4,5 cm
• 2 kanallister (D1) à 195 x 4 cm
• 2 kanallister (D2) à 160 x 2,5 cm

10 mm polykarbonat:
• 1 front (J), 65 x 195 cm

20 x 40 mm aluminium, L-profil:
• 2 kortändar (P) à 68 cm
• 2 långsidor (Q) à 198 cm

Dessutom:
• 20 styrpluggar, Ø 6 mm
• 8,5 meter gummiglasband (H), 3 x 12 mm
• 125 mm muff för flexrör
• TEC7 lim och primer
• Lim, 10 mm skruvar, häftklammer
• Grundningsolja, utelasyr/färg
• Vinkelbeslag, beslagskruvar, myggnät

Tidsförbrukning

Du blir klar med solfångaren på en lördag-söndag.

Pris

Cirka 1000 kr för trä och polykarbonat plus 1995 kr till Aidt-Retro för tekniken som får solfångaren att fungera.

Svårighetsgrad

Det svåraste är att klyva listerna. Resten är enkelt.

Ritning

logga in eller köp åtkomst för att se ritningen

Så här klyver du listerna

Börja med att borra 55 mm djupa hål för pluggarna nerifrån. Pluggarna kan inte ramla ner för filten sitter emellan. Det blir en smal list (2-4 mm) över.

logga in eller köp åtkomst för att se ritningen

Börja med att borra 35 mm djupa hål nerifrån för pluggarna. Geringssåga sedan i 15 grader så att du får en bit på 45 mm och en på 20 mm. Även nu blir det en smal bit (2-4 mm) över.

logga in eller köp åtkomst för att se ritningen

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Skapa Profil

purchase.course_name_message

Skapa Profil
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka