Formade lerbitar, som vi kallar tegelstenar, är lätta att bygga med, starka, mycket hållbara och ser till att huset står länge. Det är faktiskt nästan omöjligt att finna en enda dålig egenskap hos detta enkla och vardagliga material.

Den liknar egentligen inget särskilt. Inte annat än en fyrkantig kloss av ett hårt material. Den är inte elegant, snarare enkel och vardaglig. Och den kan vara full av hål. Men lerklossen är en tegelsten, ett ofantligt bra byggnadsmaterial som fortfarande används på samma sätt som för ett par tusen år sedan, när man började bygga med murstenar av lera.