Här visar vi 10 exempel på att du ska använda ditt sunda förnuft och en viss kritisk inställning, när tillverkarna lovar guld och gröna skogar. För ibland har de glömt både erfarenhet och kunskap i ivern över att få ut sin nya produkt. Och om den inte duger så är det du som har skaffat dig ett problem…