Flera av listerna kan användas på många ställen och till olika uppgifter. Här har vi delat upp listerna efter deras vanligaste funktioner.