Spånskivor på golvet, gipsskivor eller plywood på väggar och i tak - när vi bygger ett våtrum använder vi oss ofta av olika slags skivor. De är ju billiga, lätta och snabba att arbeta med och har en stabiliserande effekt på konstruktionen. För en del av skivorna beskrivs det noga i gällande byggregler hur man ska arbeta med dem. Det finns regler för hur långt det bör vara mellan reglarna de fästs på, hur tätt skruvarna ska sitta och hur man får dem täta. Det gäller främst för spånskivor, gipsskivor, våtrumsgips och plywood.