Träet är ohyvlat, så det är en god idé att slipa av det först. Du behöver inte slipa det helt slätt, utan bara jämna till den råa ytan en aning. Då går det bara åt omkring hälften så mycket träskydd och målarfärg. Och måleriarbetet blir mycket lättare. Penseln glider helt enkelt lättare.

Obehandlat trä ska hålla en fuktighetsprocent under 15 och temperaturen ska helst ligga över 15 grader. Allt obehandlat trä ska grundas innan det målas eller laseras. En träskyddsgrund skyddar mot mögel och förruttnelse och tränger in djupt i träet, eftersom den inte innehåller några färgpigment, som täpper till träets porer.

Grundningen är mycket lättflytande och lätt att föra på, men den måste få torka i minst ett dygn innan den övermålas. Grundningen är färglös och den gör att det träskydd eller färg man lägger på sen fäster bättre. Vill du framhäva träets struktur och ådring ska du använda en lasyrfärg.

Här använder vi Falu rödfärg, som är transparent och verkligen framhäver träets struktur. Gemensamt för lasyrfärger är att de är tunnflytande och lätta att föra på. Det finns också färglös lasyr, och även om det låter lite trist sker det en väsentlig förändring av träet. Det behåller nästan sin naturliga färg, men strukturen framhävs.

Gemensamt för lasyrfärgerna är att de inte skyddar träet lika bra som täckande färger. Den här färgen är täckande, vilket man snabbt märker när man rör om i burken. Det ska röras mycket och länge innan den tjocka, terpentinbaserade färgen är färdig att använda. Den är förhållandevis lätt att måla på och täcker bra redan efter första lagret. Fördelen med terpentinbaserad färg är att den tränger in djupare i träet. Nackdelen är att den inte är lika diffusionsöppen och därför kan stänga inne fukt i träet.

Denna vita färg är vattenbaserad, men också mycket krämig och måste röras om ordentligt innan den kan målas på. Den täcker helt, redan första gången. Och även om den nästan är geléaktig är den ganska lätt att föra på. Vattenbaserad färg tränger inte in lika djupt i träet, men i gengäld är den både stark och diffusionsöppen, så att vatten kan avdunsta ur träet.

Den här trätjäran är tjock och tung, men luktar gott av trä och tjära. Den är inte så lätt att arbeta med som vanlig färg. Vill man underlätta arbetet med trätjäran kan den förtunnas med lite linolja. Det hjälper en del, men tjäran är ändå tung att föra på.

Den här tjäran är utvunnen ur furuträ från svenska och finska skogar och det är faktiskt samma medel som vikingarna använde till sina skepp. Det är ett mycket bra träskyddsmedel, som tränger längre och längre in i träet och inte ger fukt och mögelsvamp stora möjligheter att överleva.

Man kan slippa allt besvär och alla utgifter för träskydd genom att använda tryck- eller vakuumimpregnerat trä. Den välkända gröna tryckimpregneringen håller i många år, även om den inte är så stark som på den tiden det var tillåtet att använda arsenik. Impregneringen har dessutom nackdelen att den inte tränger helt igenom virket.

Det gör däremot impregnering med en relativt ny metod - Superwood – som i motsats till den gröna impregneringen har den fördelen att överblivna stumpar kan slängas som brännbart avfall. Varken den gröna tryckimpregneringen eller den nyare Superwood behöver någon ytterligare behandling på många år, men båda kan självklart målas i den färg man vill.

Man ska bara komma ihåg att Falu rödfärg får en något annorlunda kulör än man tänkt sig om man för på den på en bit grönimpregnerat trä. På Superwood – som är impregnerad gran – får den transparenta Falu rödfärg just den förväntade färgen.

Men med en heltäckande färg, som denna vita, kan man täcka både den gröna impregneringen och Superwood med ett enda lager. Flera test i de nordiska länderna visar att en heltäckande övermålning håller längre än en transparent. Och en transparent håller längre än en färglös.

Det är helt enkelt mängden pigment som avgör livstiden. Och därför är dyrare träskyddsmedel ofta det bästa.