Självklart vill du skydda både matbordet och golvet mot dagligt slitage och spill. Men för att göra det på rätt sätt behövs kunskap. Om du t.ex. väljer att behandla de massiva golvbrädorna med såpa, som ger en naturlig och fin yta, så finns risk att träet inte skyddas så bra. Träslag och behandling ska passa ihop och behandlingen ska utföras korrekt. Det innebär att man ska följa träleverantörens goda råd och de anvisningar som finns på förpackningen till rengöringsmedlet. Och behandlingarna ska fortlöpande upprepas. Man säger att det är svårt att få bort fläckar av rött vin, och därför har vi valt att hälla ut en skvätt av den ädla drycken på tre vanliga träslag: furu, ask och bok. Vi har med flit valt ljusa träslag, för där syns verkligen röda fläckar. Våra försök ska visa vilka ytbehandlingar som skyddar bäst mot rött vin på de tre olika träslagen. Eftersom ask och bok är ungefär lika hårda träslag kan du utgå ifrån, att om en produkt skyddar t. ex. ask, så skyddar den också bok. Furu (och annat barrträ) är mjukare träslag och kräver andra behandlingar. Du kan inte alltid använda den behandling eller det medel som skyddar bäst. Du bör ju t.ex. inte stryka köksbänken med båtlack eller fernissa. Sist i artikeln kan du läsa om fläckborttagning.