Med över 12 000 olika arter träd i världen är det lätt att förstå, att det kan förefalla oöverskådligt att välja trä till sin nya terrass, sitt golv, sin carport eller sin köksbänk. Och urvalet blir bara större, för vi får ständigt nya exotiska mörka träslag att välja mellan som alternativ till de ljusa nordiska klassikerna. När du investerar i t.ex. en ny terrass kan du inte bara gå efter utseendet. Det är frestande att välja den ”gyllene” lärken, men lärk blir snabbt grå och passar inte att ligga ute i regnet. Ytan flagar och brädorna vrider sig, så att de drar upp spikarna eller spricker. Om du däremot ska välja trä till stolpar är det viktigt hur länge de kan och ska hålla i kontakt med jord. Om de utan större besvär kan bytas ut när det behövs, är det kanske bäst att välja billigt granvirke. Om de ska bära upp en terrass av dyrbart trä med lång livslängd, är det bättre att kosta på sig dyra ekstolpar som håller i 25 år.

Men du väljer nog inte teak, även om det träslaget anses vara det mest hållbara överhuvudtaget, hårt och motståndskraftigt mot i stort sett allt. Det är så dyrt, att det bara används till byggtimmer på platser där termiter och myror förvandlar allt annat till stoft. Så när du väljer trä för användning utomhus måste du ta hänsyn till träets hållbarhet, priset, dina önskemål och de extra år du ger träet med färg som skyddar mot solstrålning och med kemisk behandling, som skyddar mot angrepp från svamp och insekter.