Några av dem är sanna, andra är överdrivna och några är direkt felaktiga. Vi har bett våra experter tala om vad som gäller. Så här får du kalla fakta – och ett antal myter.