Limträ - billigt och starkt

Limträ tillverkas av många små träbitar som blivit över vid produktionen av virke. Bitarna limmas ihop till bjälkar och skivor, som är både billigare och starkare än massiva skivor och brädor. Därför är de populära för en lång rad olika uppgifter.

Takstolar gjorda av limträ är billigare för de görs inte av långa, felfria brädor.

Takstolar gjorda av limträ är billigare för de görs inte av långa, felfria brädor.

Vad används limträ till?

BÄNKSKIVOR

En köksbänkskiva av massivt trä kan slå sig. Men när den limmas ihop av mindre stavar blir den mer stabil. Och billigare, för att man kan använda överblivet trä.

STOLPAR

Stolpar som limmas ihop av flera bitar vrider sig inte på samma sätt som stolpar av ett trästycke. Samtidigt kan bitar med kvistar tas bort. Det ökar också styrkan.

BALKAR/TAKSTOLAR

Eftersom sprickor och stora kvistar sågas bort innan trästavarna limmas ihop, är balkar och takstolar av limträ starka. Felfritt trä i stora dimensioner finns, men är dyrt.

Hur görs limträ?

Limträ består av träbitar som limmas ihop, och det kan man göra själv också, t ex av gamla brädor. Det är viktigt att de limmade ytorna är helt rena och släta innan man sätter igång. Det är också en fördel om brädorna är lika tjocka.

När limmet (vanligt vitt trälim) strukits på ytorna som ska limmas, pressas brädorna ihop med långa tvingar. Det behövs några stycken, hur många beror på den limmade ytans storlek.

För att undvika att det bågnar av spänningen, styvas det upp med läkt som spänns fast med tvingar på båda sidor - med 50-60 cm mellanrum. Det är viktigt att lägga t ex bakplåtspapper mellan läkten och materialet så att det inte limmas ihop.

Olika sorters limträ

STOLPAR av limträ vrider sig inte lika mycket som stolpar av massivt trä. De klarar dock inte fukt så bra. Därför ska de inte grävas ner utan istället fästas i stolpskor, så att regnvatten lätt och snabbt kan rinna undan.

TAKSTOLAR. Vissa takstolar har långa spann och är därför svåra (och dyra) att tillverka av traditionellt trä. I sådana situationer är limträ optimalt, t ex som här, där de speciella ramverkstakstolarna är gjorda av långa och kraftiga limträbalkar.

I-BALKAR. Istället för en tjock och tung bjälke kan man ibland använda I-balkar av trä. Den stående delen består av OSB-skiva, och så länge balken bara ska klara av tryck uppifrån är den väldigt stark.

BALKAR av limträ kan tillverkas i det närmaste oändligt långa. Och limträbalkar finns också i alla möjliga storlekar - och för en lång rad olika ändamål.

SKIVOR. Bordsskivor, köksbänkar, hyllor, fönsterbrädor med mera tillverkas allt oftare av limträ. Det är både billigare och bättre än massivt trä i ett enda stycke. Skivorna finns i många olika träslag och dimensioner.

KL-SKIVOR (korslimmat trä, på engelska CLT). Det är ganska nytt att göra byggelement av kraftiga trästavar som limmas ihop kors och tvärs (precis som plywood). Elementen är lika starka som betongelement.

LVL-BALKAR är gjorda enligt samma princip som plywoodskivor. När många skivor limmas ihop och sågas till får man några otroligt starka balkar som bl a används till golvbjälkar och takstolar.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trä