Lär dig mer om konstruktionsvirke

När trä säljs som “konstruktionsvirke” betyder det att det klarar att bära mer än bara sig självt. Det klarar fasta normer för hur mycket virket kan bära upp över ett visst spann och det säkerställer att konstruktionerna håller. Här får du överblick över användning och olika sorter.

Ett tak är riktigt tungt. Det ställer stora krav på den underliggande konstruktionen.

Ett tak är riktigt tungt. Det ställer stora krav på den underliggande konstruktionen.

Vad används konstruktionsvirke till?

TAKKONSTRUKTIONER

Virket som används till takstolar ska vara dimensionerat så att det klarar takets vikt, snölast etc. Genom att köpa färdiga takstolar slipper man själv göra komplicerade beräkningar.

BJÄLKLAG

Bärande virke i t ex ett bjälklag ska normalt minst vara C18-klassat. Det är värdefull information om man någon gång ska byta ut eller skifta av en bjälke.

CARPORT OCH GARAGE

Kräver inte CE-märkt virke, om det handlar om fristående byggnader. Men byggs det ihop med bostadshus krävs det minst C18-klassat virke.

Konstruktionsvirke ska skyddas

Konstruktionsvirke är trä och ska behandlas som sådant också. Fukt kan få träet att ruttna eller angripas av mögelsvamp. Det är hot som CE-märkning och hållfasthetsklassificering inte skyddar mot.

Träet får inte vara konstant fuktigt och konstruktionen ska ventileras så effektivt att eventuell fukt snabbt försvinner. Annars bryts träet ner med tiden så att bärförmågan försvagas, vilket kan vara farligt.

Samtidigt ska virket hålla så länge som möjligt om det brinner. Det görs bl a med brandhämmande skivor och speciell färg och fogmassa vid rörgenomföringar. Eftersom träet kräver ventilation ställs det också krav på ventilerna. De får inte låta elden sprida sig.

Effektiv ventilation längs takfoten hindrar att fukt bildas. Stenull är brandhämmande.

Ett lager fibergips på golvet fungerar som brandhämmande mellan våningsplan.

Olika sorters konstruktionsvirke

REGLAR

Trä som är hållfasthetsklassat används bl a till takstolar. Det är i stort sett kvistfritt. Finns också “fingerskarvat” där man har sågat ut kvistar och skarvat ihop träet igen.

LIMTRÄBALKAR

Träbitar som har limmats ihop i förband, så att man undviker kvistar och sprickor. Det ökar styrkan jämfört med massiva bjälkar med samma dimensioner. Hållfasthetsklassas också GL24, GL28 osv.

CLT-ELEMENT

Korslimmat trä och träets svar på betongelement. Elementen väger mycket mindre än betong och är därför lättare att hantera. Används till ytter- och innerväggar, golv och tak m.m. Klimatvänligt.

I-BALKAR

Består av en lodrät träfiberskiva mellan två plywoodreglar. Fördelen är hög styrka och låg vikt jämfört med massiva bjälkar. Används bara med fiberskivan stående lodrätt; annars försvinner styrkan.

STOLPAR/BJÄLKAR

När en bjälke reses upp stående blir det en stolpe. Och en helt lodrät stolpe kan bära mycket mer än när den ligger vågrätt. Därför beror val av C-klass på hur stolpen/bjälken ska användas.

DIMENSIONER

Plankor, brädor, läkt, bjälkar, stolpar, reglar, hel- och halvtimmer osv. En del av benämningarna är föråldade och baseras på vad man har använt de olika dimensionerna till. Men snickarspråket förändras inte så snabbt. Fortfarande sågas mycket virke enligt de gamla tummåtten och enligt Svensk Standard (SS) är en regel högst 120 mm bred. Sedan är det en planka, även om man i dagligt tal kallar även bredare virke för regel. Tabellen anger mm-mått för hyvlat virke. Källa: Svenskttra.se

DIMENSIONER

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trä