Du har säkert känt dig som Karl Nilsson i Povel Ramels låt när du har sorterat virke på brädgården. Några brädor är skeva, andra är böjda, en tredje grupp har hål osv. Säkert har du då tänkt: finns det inga raka brädor och reglar? Visst finns det raka brädor, men de är ju av trä och trä är ett levande material. Brädorna är ju inte av plast eller metall.