Fasadbeklädnad av trä

Materialet är det samma men utseendet skiljer sig mycket från fasad till fasad beroende på vilken panel du väljer och hur den monteras.

Traditioner och erfarenhet har sedan många generationer skapat ett brett urval vackra och praktiska fasadbeklädnader av trä. Samtliga lösningar skyddar både villor och andra hus i många år och därför är det både naturligt och förståeligt om du väljer fasad efter utseendet och stilen på huset.

Men om panelen ska sättas lodrätt eller vågrätt – eller rent av diagonalt – har en del att göra med hur villan har byggts. Konstruktionen kan också ha betydelse för vilket slags panel du bör välja. Om taksprånget är mycket litet eller om du bor där klimatet är extra tufft, så är det en fördel med vågrätt monterad panel.

Då har du möjlighet att byta ut de mest utsatta brädorna längst ner och låta resten sitta kvar. Konstruktionen bakom vågrätt monterad panel är i regel också enklare att utföra. Å andra sidan erbjuder lodrätt monterade brädor ett större antal kombinationer. Och det är säkert orsaken till att lockpanel är Sveriges absolut vanligaste fasadbeklädnad av trä.

LÄS OCKSÅ: Klädselbrädor - se vilken typ du ska välja!

Här har du 12 spännande varianter av liggande och stående panel till din villa.

Viktiga fakta om träfasader

Regnvatten ska ledas bort från träet så fort som möjligt så att det inte orsakar skador. Friskt trä tål förstås att bli vått, men det ska kunna bli av med vattnet igen så att det inte möglar eller ruttnar. Det konstruktiva träskyddet bestående av ett stort taksprång, väl tilltaget avstånd från fasaden till marken, fasade underkanter och luft på baksidan av träet får det att hålla längre.

Brädorna ska kunna arbeta, dvs. utvidgas i bredd, när de suger till sig fukt för annars spricker de. Därför finns dett vå viktiga grundregler för montering av fasadpanel. Skruvar och spikar får inte gå igenom både lockbräda och bottenbräda. Och bottenbrädan ska fästas med endast en skruv eller spik. Tänk på att lockbrädan i regel fästs med två spikar.

Fasadpanel ska helst fästas med spikar som slås i för hand. Om du använder spikpistol är risken stor att spikarna slås i för långt och därmed orsakar en fördjupning i panelen där det kan samlas vatten (om pistolen inte har justerbart djupstopp). Du ska endast använda spikar med huvud till träpanel. Det kan vara frestande att skruva fast panelen med tanke på att det finns så smarta skruvdragare.

Vågräta beklädnader

En vågrät fasadpanel kan bestå av profilerade brädor eller standardbrädor, som t.ex. i en klinklagd beklädnad. Profilerade brädor är lite dyrare. En liggande panel är ofta bättre på att klara regn och fukt. Mellan de lodräta spikläkten passerar luften fritt uppåt och torkar då träet från baksidan. Skulle det tränga in regnvatten rinner det nedåt och skulle då de understa brädorna skadas kan de lätt bytas ut. Därför är vågrät panel vanlig i kustnära områden.

Lodräta beklädnader

En lodrät fasadpanel kräver i regel en extra läkt för att få perfekt ventilation av baksidan på brädorna. Lodrät panel monteras ju på vågräta spikläkt och dessa blockerar ventilationen nerifrån och uppåt. Därför fäster man ofta först lodräta läkt som drar ut de vågräta en bit så att luften får fri passage. Den stående panelen kan varieras på flera sätt med profilerade brädor, med olika bredd på bottenbrädorna och lockbrädorna och genom att använda växelvis breda och smala botten- och lockbrädor.

Vågräta beklädnader

Förvandringspanel

Standardbrädor läggs med överlappning på 20-25 mm (klinkläggs). Man ser brädornas tjocklek och de skapar tydlig relief. Brädorna spikas med en spik i varje läkt. Den nedersta brädan fästs på kilar för att få samma lutning som övriga.

Fjällpanel

En ännu elegantare variant av förvandringspanelen. Fjällpanel är annars en enkelfasad panel med stor anliggningsyta mot spikläkten och det beror på att brädorna är tunnare upptill. Den släta baksidan ventileras inte så bra som klinklagda brädor.

Liggande panel med öppen fals

Falsarna i denna panel har sågats så att det kan tränga in luft bakom brädorna. Beklädnaden kräver därför två spikar i varje läkt och placeringen bör styras noga vid monteringen. Bör ej användas i områden där det finns risk för kraftiga slagregn.

Förvandringspanel med fals

Här har de sågade brädorna en fals vilket ger ett ökat skydd mot vatteninträngning. Det är med andra ord en förbättring av förvandringspanelen. Lösningen ser ofta mer elegant ut men nackdelen är att brädornas placeringen inte kan ändras.

Falsad panel

De enkelfalsade brädorna ger automatiskt en överlappning även när brädorna monteras med slät fram- och baksida. Falsen kan vara liten eller stor och därmed mer eller mindre markant. I dag är denna falsade panel tämligen sällsynt i Sverige.

Enkel- eller dubbelfasspont

Flera profilerade brädor kan användas till liggande panel, t.ex. stockpanel, enkelfasspont (bilden) och dubbelfasspont. Den senare ger inte samma liv åt fasaden som de två övriga. Se sortimentet av profilerade brädor på närmaste brädgård.

Lodräta beklädnader

Timmermanspanel

Den allra vanligaste panelen i Sverige är lockpanel (timmermanspanel). Man använder samma slags brädor till bottenbrädor som till lockbrädor. För att skapa ett alternativ kan man låta lockbrädorna överlappa mer eller mindre vid monteringen.

Lockläktspanel

Den variant av lockpanelen som många föredrar i dag. Nu är lockbrädorna så smala att de kallas läkt. Genom att först montera stående distansläkt bakom spikläkten får man ut dessa en bit och skapar bättre ventilation bakom bottenbrädorna.

Falsad panel

En modern variant av panelen med öppna fogar. Vindskyddet sitter mer skyddat men slagregn kan tränga in genom falsarna. Varje bräda fästs med två spikar i spikläkten vilket innebär risk för sprickor. Lösningen kräver distansläkt bakom spikläkten.

Omvänd lockläktspanel

En variant av den klassiska lockpanelen (timmermanspanelen) är att använda smala bottenbrädor och breda lockbrädor. Med 20 mm luft mellan lockbrädorna överlappar de endast 12 mm om du använder 44 mm breda bottenbrädor.

Stående panel med fogar

Här sätts den stående panelen upp utan lock, dvs. den består endast av bottenbrädor som sätts med några millimeters mellanrum. Detta kräver ett mycket vädertåligt vindskydd, t.ex. av fiber-cementskivor. Fästs med två spikar i varje läkt.

Spontad panel

Med spontade brädor - eller andra profilerade brädor - kan du skapa en snygg stående panel med elegant skuggeffekt. Profilerade och spontade brädor är inte så vanliga i dag men finns på många äldre hus. Spikläkten ska fästas på distansläkt.