Det är ju inget du går och tänker på, men om vi nu ber dig räkna ut hur många uppgifter som skulle vara oändligt mycket besvärligare utan tejp, så blir det en hel del.

Tänk på alla repara-tioner, markeringar, maskeringar, fixe-ringar etc. du använder tejp till. Det verkar enkelt – att tejpa ihop två saker. Men det förutsätter att man vet vilka underlag den valda tejpen fäster på, hur länge tejpen ska sitta, vilken tempe-ratur tejpen kommer att utsättas för, och vilka krav man ställer på hållbarhet.

Du ska också ta hänsyn till tejpens elasticitet, styrka, smidighet och form-barhet. Och glöm inte att tänka på tejpens ytbehandling. Den är viktig om tejpen ska tåla vatten, vara elektriskt isolerande, förseglande eller bara signa-lera på stort avstånd. Ja, tejpen ska kan-ske vare reflekterande?

Egenskaperna för de olika tejperna kan naturligtvis kombineras på olika sätt, och på så sätt kan man skapa en tejp som klarar en enda uppgift – liksom man kan skapa en tejp som kan använ-das till nästan allt.